Tylko 30 proc. pracowników ma prawo do zasiłku po utracie pracy
\

Jak podała Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) ponad 70 proc. pracowników na całym świecie nie ma dostępu do ustawowego ubezpieczenia od bezrobocia lub dowolnego rodzaju pomocy dla bezrobotnych.

Ponad 86 proc. z 40 milionów pracowników, którzy stracili pracę od 2008 r., znalazło się z dnia na dzień bez żadnych dochodów. System ubezpieczeń istnieje w 72 krajach ze 198 monitorowanych przez MOP, większość z nich jest w średnim i wysokim dochodzie. Tylko 16 krajów zapewnia wsparcie dochodów dla bezrobotnych młodych ludzi poszukujących pracy po raz pierwszy. W Europie i Ameryce Północnej zasiłki wypłacane są dla 80 proc. bezrobotnych; w Afryce dla mniej niż 10 proc. W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach świadczenia otrzymuje 40 proc. ludzi bez pracy, a na Bliskim Wschodzie i w Azji - mniej niż 20 proc.

W czerwcu 2012 r. MOP przyjęła Zalecenie nr 202 dotyczące krajowych pięter ochrony socjalnej, które wzywa wszystkie kraje członkowskie do zapewnienia, jako jednej z podstawowych gwarancji zabezpieczenia podstawowego bezpieczeństwa dochodowego dla wszystkich w potrzebie. Taka pomoc może być dostarczana za pomocą różnych środków, takich jak ubezpieczenie od bezrobocia i pomocy lub poprzez gwarancje zatrudnienia lub innych publicznych programów zatrudnienia.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.ilo.org.pl, stan z dnia 15 listopada 2012 r.

Data publikacji: 15 listopada 2012 r.