Hiszpania zyska na wzroście "zielonych" miejsc pracy
\

Z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika, że "zielona gospodarka" może pomóc Hiszpanii pokonać kryzys zatrudnienia.

Wyzwaniem jest wprowadzenie odpowiednich rodzajów polityki. Rozwój gospodarki ekologicznej ma ogromny potencjał do tworzenia nowych miejsc pracy w Hiszpanii w czasie, gdy kraj dotyka kryzys zatrudnienia (50 proc. stopa bezrobocia młodzieży) - tak wynika z niedawno opublikowanego raportu. Obecnie istnieje między 400.000 a 500.000 zielonych miejsc pracy w Hiszpanii, co stanowi równowartość około 2,2 proc. zatrudnienia ogółem. Zielona gospodarka generuje szacunkowo 25 mld EUR rocznie lub 2,4 proc. Produktu Krajowego Brutto (PKB). Najnowsze badania wykazały, że zielone sektory w Europie przetrwały recesję lepiej niż inne. Na początku tego roku Komisja Europejska zauważyła wzrost zatrudnienia w eko-przemyśle średnio o 2,7 proc. rocznie od 2000 r. do 2008 r. "Zielona gospodarka stanowi dobrą okazję do zwiększenia konkurencyjności, tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości i redukcji szarej strefy," mówi Joaquín Nieto, który kieruje Międzynarodowym Biurem Pracy w Madrycie.

Perspektywy rozwoju zielonych miejsc pracy w różnych sektorach prezentują się następująco:

- odnawialne źródła energii - w tym sektorze może powstać ponad 125,265 miejsc pracy do 2020 r.;

- zrównoważony transport - do 2020 r. liczba miejsc pracy w działalności usługowej, działalności przemysłowej i budowie infrastruktury może wzrosnąć o 40 proc. do 770.000;

- sektor budowlany - odnowienie 25 mln jednostek mieszkaniowych może wygenerować do 1,37 mln nowych miejsc pracy;

- gospodarka odpadami - obecnie zatrudnia co najmniej 110.000 pracowników; badania wskazują, że do 2016 r. w tym sektorze powstanie 27,850 miejsc pracy;

- podstawowy przemysł - istnieje duży potencjał tworzenia miejsc pracy w hutnictwie żelaza i stali, aluminium, cementu i papieru sektorach, głównie w recyklingu. 

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: , stan z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 21 sierpnia 2012 r.