Pracodawcy nie chcą zatrudniać starszych pracowników
\

Osób w wieku 50+ jest dziś w Polsce 13 mln, z czego aż 9 mln nie pracuje (wskaźnik zatrudnienia wynosi 30%). – Tymczasem w Szwecji jest zgoła odwrotnie – tam pracuje aż 70% osób w tej grupie wiekowej. Nawet, gdy polscy pracodawcy rozumieją sens zatrudniania osób w wieku 50+ i znają ich potrzeby, to nie mają woli, by te potrzeby zrealizować.

Ludność Polski się starzeje: wskaźnik dzietności spada już poniżej 1,4, co stawia nas w gronie kilkunastu krajów na świecie najbardziej odległych od prostego zastępowania pokoleń, które następuje przy wskaźniku 2,1-2,2. To oznacza, że z każdym rokiem na rynku pracy ubywać będzie ludzi młodych, a relatywnie przybywać – tych w wieku 50+.

Według badań dr hab. Bogusławy Urbaniak, w ostatnich pięciu latach jedynie w 2 proc. polskich firm odbyły się szkolenia z zakresu zarządzania wiekiem w firmach. Tylko w niewielkiej części zrekompensowały to szkolenia z zakresu zarządzania różnorodnością (odbyły się w ponad 10% firm), równowagi życia-praca (nieco ponad 5%) i społecznej odpowiedzialności biznesu (ponad 5%). Jeszcze ciekawsze wyniki pokazały badania konsorcjum IBC GROUP Central Europe Holding i ARC Rynek i Opinia. „Diagnoza sytuacji osób 45+ w Polsce w świetle opinii pracodawców” ujawniła, że pracodawcy dosyć dobrze wiedzą czego potrzeba starszym pracownikom: ankietowani wskazywali najczęściej na elastyczne godziny pracy, mniejsze obciążenie czasem pracy, stresem i wyczerpującymi zadaniami fizycznymi oraz możliwość wykonywania pracy w domu. Zapytani jednak o to, czy znając te potrzeby byliby skłonni dokonać takich zmian organizacyjnych, by zwiększyć zatrudnienie osób w wieku 50+, aż 42% odpowiedziało negatywnie, a 28% – nie miałoby takiego zamiaru o ile nie uzyskałoby wsparcia np. dofinansowania z urzędu pracy. Jedynie 18% myśli o ich implementacji bez zewnętrznych zachęt, a 10% – może być zainteresowane tylko częścią z tych rozwiązań. Jaki odsetek przedsiębiorstw już je wdraża? Jedynie 3%. Aby sytuacja uległa poprawie pracodawcy powinni także rozumieć, dlaczego ich przedsiębiorstwo może skorzystać ze zróżnicowanej struktury wiekowej zatrudnionych – a nie jedynie korzystać z okazji do obniżenia kosztów pracy.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.bezrobocie.org.pl, stan z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 10 sierpnia 2012 r.