CFO - muszą być wszechstronni, by liczyć na awans
\

Badanie przeprowadzone przez firmę Michael Page pokazuje, że Dyrektorzy Finansowi mają coraz szerszy zakres obowiązków. Zwłaszcza Ci, którym zależy na awansie.

Finanse to nie wszystko – aż 90% Dyrektorów Finansowych, oprócz klasycznych funkcji, odpowiada w swoich firmach również za inne obszary działalności. Takie dane prezentuje CFO Barometer 2012, ogólnoświatowe badanie przeprowadzone przez firmę Michael Page. Wynika z niego, że siedmiu na dziesięciu dyrektorów jest dodatkowo odpowiedzialnych za działy administracyjne, a połowa także za Dział Prawny oraz IT. Czym to jest spowodowane? Z badania wynika, że zwłaszcza w mniejszych firmach, Dyrektorzy Finansowi mają szeroki zakres odpowiedzialności. Przykładowo, w tych zatrudniających mniej niż 100 osób, sześciu na dziesięciu CFO zajmuje się działem personalnym, podczas gdy w większych tylko trzech na dziesięciu pełni dodatkowo tę funkcję.

Więcej: www.hrstandard.pl/2012/09/20/cfo-musza-byc-wszechstronni-by-liczyc-na-awans

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 20 września 2012 r.

Data publikacji: 20 września 2012 r.