Od września maleje wynagrodzenie pracownika młodocianego
\

Od 1 września maleje wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Ma to związek z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 9 sierpnia 2012 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2012 r. wyniosło 3496,82 zł. Było ono niższe o 149,27 zł od przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r., które wynosiło 3646,09 zł.

Ustalane na jego podstawie wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie więc od 1 września 2012 r. niższe i będzie wynosiło:

1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) - 139,87 zł,

2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) - 174,84 zł,

3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) - 209,81 zł.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 września 2012 r. do 30 listopada 2012 r. będzie wynosiła:

1) w pierwszym roku nauki:

- ubezpieczenie emerytalne - 13,65 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

- ubezpieczenie rentowe - 9,09 zł (płatnik), 2,10 zł (ubezpieczony),

- ubezpieczenie chorobowe - 3,43 (ubezpieczony),

2) w drugim roku nauki:

- ubezpieczenie emerytalne - 17,06 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

- ubezpieczenie rentowe - 11,36 zł (płatnik), 2,62 zł (ubezpieczony),

- ubezpieczenie chorobowe - 4,28 (ubezpieczony),

3) w trzecim roku nauki:

- ubezpieczenie emerytalne - 20,48 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

- ubezpieczenie rentowe - 13,64 zł (płatnik), 3,15 zł (ubezpieczony),

- ubezpieczenie chorobowe - 5,14 (ubezpieczony).

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 10 sierpnia 2012 r.