Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy
\

W dniu 14 sierpnia rząd przyjął przygotowany przez Ministra Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada trzydniowy termin na wydanie potwierdzenia o nadaniu NIP firmie rozpoczynającej działalność gospodarczą oraz zwolnienie pracodawców z konieczności informowania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wykonywanej działalności gospodarczej.

Z 14 do 3 dni będzie skrócony czas, w którym naczelnik urzędu skarbowego ma wydawać potwierdzenie o nadaniu NIP firmie rozpoczynającej działalność gospodarczą. Zmiana ta będzie dotyczyła podmiotów innych niż osoby fizyczne, bo te już otrzymują NIP w ciągu jednego dnia.

Projekt przewiduje również zwolnienie pracodawców z konieczności zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. Inspekcje te niezbędne dane będą uzyskiwać z rejestru podmiotów prowadzonego przez GUS i kont płatników prowadzonych przez ZUS. Według Banku Światowego (BŚ) projektowane zmiany oznaczają zmniejszenie o 1/3 procedur niezbędnych przy rejestracji podmiotu (zlikwidowane zostaną 2 z 6 procedur rejestracyjnych). W rezultacie Polska powinna zająć wyższą pozycję w Raporcie BŚ Doing Business.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 16 sierpnia 2012 r.