PKPP Lewiatan za zniesieniem ochrony przedemerytalnej
\

Przepis, który nie pozwala zwolnić pracownika w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego nie chroni przed utratą pracy, a wręcz przeciwnie, skłania pracodawców do redukcji zatrudnienia.

W ciągu ostatniego roku gwałtownie wzrosło bezrobocie wśród osób w wieku 55+. W najgorszej sytuacji są ci, które zbliżają się do wieku, w którym obejmuje ich ochrona prawna przed zwolnieniem. Obecnie pracodawca nie może pozbyć się pracownika przez cztery lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego. "Przepis, który ma chronić osoby starsze przed utratą pracy paradoksalnie jest przyczyną tego, że nie są zatrudniani albo, że tracą pracę. Pracodawcy nie przyjmują nowych pracowników na podstawie umów na czas nieokreślony nie dlatego, że nie chcą, tylko dlatego, że boją się problemów z ich zwolnieniem, jeśli pogorszy się kondycja finansowa firmy. Związanie się z pracownikiem w wieku ochronnym jest dla pracodawcy jak wyrok. Stąd kładą oni duży nacisk na elastyczne formy zatrudnienia"- mówi Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan. Ponadto problemem jest wydajność pracy osób w starszym wieku, konieczność monitorowania ich stanu zdrowia, a co za tym idzie zwolnień na wizyty u lekarza. W takim przypadku rozwiązaniem może być elastyczna organizacja czasu pracy, np. indywidualny rozkład czasu pracy, ruchomy czas pracy, możliwość odrobienia zaległości. Kolejnym problemem jest podwyższanie kwalifikacji. "Niestety, w dalszym ciągu niewielu pracujących Polaków uczestniczy w instytucjonalnych czy pozainstytucjonalnych formach dokształcania, a w grupie 55+ jest najgorzej. Ten stan rzeczy musi ulec zmianie. Nie możemy nikogo zmuszać do szkoleń, ale warto mówić o korzyściach, które się za nimi kryją" - dodaje Monika Zakrzewska.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 29 sierpnia 2012 r.