"Synergia Płci - komunikacja kobiet i mężczyzn w biznesie"
\

Współczesna wiedza o różnicach płci wymusza modyfikację podejścia do bycia przywódcą, zarządzania podwładnymi, polityki HR, komunikacji i budowania kultury organizacyjnej. Wprowadza również nowe narzędzia mające wpływ na budowane relacji, sztuki negocjacji, umiejętności rozwiązywania konfliktów. Pojawia się nowe pojęcie tzw. inteligencji płci, które uzupełnia kategorie inteligencji emocjonalnej i społecznej.

GQ (Gender Quotient) - wskaźnik komunikacji między kobietami i mężczyznami w biznesie wskazuje na:

różnice w podejmowaniu decyzji,

prezentacji,

kreowania ścieżki kariery z uwzględnieniem polityki flexicurity,

sztuki negocjacji i rozwiązywania konfliktów,

koncentracji na swoich silnych stronach.

GQ jest niezwykle istotnym narzędziem, które pomaga przełożyć współpracę między kobietami a mężczyznami i wytworzoną synergię na konkurencyjność firmy na rynku. Dochodzą do tego także strategie budowania płaszczyzny komunikacji biznesowej: posługiwania się językiem obu płci, zarządzanie emocjami, empatia, tolerancja, oraz otwartość na poznawanie osobowości drugiej płci. Są to aspekty, których nie powinno się pominąć budując konkurencyjną przewagę firmy.

Aby zwiększyć „podaż” świadomych pracowników należałoby zmienić system kreowania postaw społecznych w relacji obu płci już w przedszkolu! Jak na razie, konieczność takich zmian dostrzegły uczelnie wprowadzając tematykę synergii płci jako jeden z modułów kształcących przyszłych managerów.

Zapraszam na wykłady „Synergia Płci w Biznesie” na studiach podyplomowych

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

oraz

Psychologia w Biznesie

na uczelni Łazarskiego.

www.rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-podyplomowe

Alicja Moszyńska – ekspert ds. kobiet biznesu

alimos@wp.pl

Data publikacji: 13 sierpnia 2012 r.