„Aktywny Samorząd” - 29 czerwca upływa termin na zawarcie porozumienia
\

PFRON przypomina, że w dniu 29 czerwca 2012 r. upływa termin zawarcia porozumienia w sprawie przystąpienia samorządu powiatowego do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

W dniu 6 lipca 2012 r. upływa termin złożenia przez Realizatora wystąpienia o przyznanie środków finansowych na realizację programu w 2012 roku. Jednocześnie PFRON informuje, że decyzją Zarządu PFRON z dnia 21 czerwca 2012 r. zmienione zostały obowiązujące w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”: druk porozumienia oraz druk wystąpienia o przyznanie środków finansowych na realizację programu. Na dzień 27 czerwca 2012 r. do Oddziałów PFRON wpłynęło 370 oświadczeń powiatów zainteresowanych realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (97,63 proc.). PFRON przypomina, że warunkiem przystąpienia do realizacji programu jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON, wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i urzędu skarbowego oraz wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, przy czym ww. wymagania dotyczą jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego składającej wystąpienie o przyznanie środków PFRON na realizację programu oraz jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego, odpowiedzialnej za realizację programu.

Źródło: www.pfron.org.pl, stan z dnia 29 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 29 czerwca 2012 r.