Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w maju 2012 r.
\

W maju 2012 r. w porównaniu do kwietnia 2012 r. odnotowano niewielki spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Natomiast w stosunku do analogicznego okresu ub. roku zaobserwowano wzrost liczby bezrobotnych, stopa bezrobocia wzrosła o 0,2 pkt. procentowego i wyniosła 12,6 proc.

Większa niż przed miesiącem i przed rokiem, była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Mniej osób niż w kwietniu 2012 r. i w maju 2011 r. wyrejestrowano z urzędów pracy, w tym z powodu podjęcia pracy. W końcu maja 2012 r. urzędy pracy dysponowały większą liczbą ofert pracy niż w kwietniu 2012 r., ale mniejszą niż w maju 2011 r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu maja 2012 r. wyniosła 2013,9 tys. osób (w tym 1052,5 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 58,7 tys. osób (tj. o 2,8 proc.).

W ujęciu rocznym wzrosła o 51,3 tys. (w analogicznym okresie 2011 r. zanotowano spadek o 80,9 tys., tj. o 4,0 proc.). Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu maja 2012 r. stanowili 12,6 proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w kwietniu 2012 r. – 12,9 proc., w maju 2011 r. – 12,4 proc.).

W stosunku do kwietnia 2012 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w: warmińsko-mazurskim (o 4,3 proc.), zachodnio-pomorskim (o 4,0 proc.), lubuskim (o 3,5 proc.), lubelskim i małopolskim oraz podkarpackim (po 3,3%). W porównaniu z majem 2011 r. bezrobocie zwiększyło się w 15 województwach, najbardziej znaczący wzrost odnotowano w województwach: łódzkim (o 6,3 proc.), małopolskim i opolskim (po 4,8%), mazowieckim (o 4,2 proc.), śląskim (o 4,0 proc.). W województwie zachodniopomorskim liczba bezrobotnych spadła o 1,1 proc.

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 27 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 27 czerwca 2012 r.