Szkoły nie przekazują wiedzy praktycznej związanej z wykonywanym zawodem
\

Z badania, które na zlecenie PKPP Lewiatan zrealizowała firma 4P research mix wynika, że 69 proc. polityków, urzędników, ekspertów uważa, że szkoły zawodowe i wyższe dobrze uczą teorii. Znacznie gorzej radzą sobie natomiast z przekazywaniem wiedzy praktycznej związanej z wykonywanym zawodem oraz dopasowaniem kształcenia do rynku pracy.

O tym, że szkoły źle przekazują teoretyczną wiedzę przekonanych jest tylko 12 proc. respondentów, 19 proc. sądzi, że robią to ani dobrze, ani źle. Natomiast, zdaniem 42 proc. respondentów szkoły źle przekazują praktyczną wiedzę, 23 proc. jest odmiennego zdania, a 35 proc. sądzi, że robią to ani dobrze, ani źle. Aż 48 proc. respondentów negatywnie ocenia dopasowanie kierunków kształcenia do lokalnego rynku pracy, 23 proc. uważa, że szkoły robią to dobrze, a 29 proc. sądzi, że wywiązują się z tego zadania ani dobrze ani źle. W ostatnim roku znacząco wzrósł odsetek osób, które negatywnie oceniają dopasowanie kształcenia do rynku pracy i przekazywanie wiedzy praktycznej.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia 26 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 26 czerwca 2012 r.