Wzrosła wartość zaległości płatniczych wobec pracowników
\

Państwowa Inspekcja Pracy informuje, że wzrosła wartość zaległości płatniczych wobec pracowników i wynoszą one 42 mln zł na koniec I kwartału 2012 r., a dotyczą nieprawidłowości w 5,2 tys. firm w Polsce. Jednak jak zauważa wicedyrektor generalny PKPP Lewiatan, Jacek Adamski łączna wartość tych należności to mniej niż 1 promil całego funduszu płac w gospodarce.

Powstałe zaległości to głównie skutek pogorszenia koniunktury, szczególnie odczuwanego przez firmy budowlano-montażowe. Problemy z płynnością powodują opóźnianie płatności wobec kontrahentów, często wobec budżetu i wobec pracowników. Utrudnieniem w takiej sytuacji jest także zbytnia sztywność przepisów prawa pracy, która powoduje, że firmy nie mogą inaczej rozliczać czasu pracy w sytuacji załamania się rynku zamówień. Jak dodaje Jacek Adamski mimo tego, że zaległości płatnicze wobec pracowników są zjawiskiem marginalnym, nie powinny zdarzać się w ogóle. "Poszkodowani pracownicy powinni zwracać się, za pośrednictwem wojewódzkich urzędów pracy, do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składki pracodawców do Funduszu, który jest powołany do częściowego rekompensowania pracownikom strat z tytułu zaległych wynagrodzeń, wyniosą w 2012 r. ok. 380 mln zł (odpowiada to 0,1 proc. podstawy naliczania składek, czyli mówiąc w uproszczeniu - dochodów brutto pracowników). Fundusz na początku 2012 r. dysponował środkami w wysokości prawie 2,5 mld zł".

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia 29 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 29 czerwca 2012 r.