Czynniki motywacyjne w promowaniu zdrowia w miejscu pracy: przegląd literatury

Dwa nowe przeglądy literatury Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) poświęcone są analizie czynników motywujących pracodawców i pracowników do prowadzenia działań na rzecz promocji zdrowia w miejscu pracy oraz do uczestniczenia w tych działaniach.

Z uwagi na ilość czasu, jaką spędzamy w pracy, miejsce pracy może odgrywać ważną rolę w realizacji programów promocji zdrowia z korzyścią dla wszystkich stron: pracowników, przedsiębiorstw i społeczeństwa. Na stronie internetowej EU-OSHA zapoznać się można z następującymi przeglądami literatury i ich streszczeniami: "Motywacja dla pracowników, aby prowadzić promocję zdrowia w miejscu pracy", "Motywacja dla pracowników, aby uczestniczyć w promocji zdrowia w miejscu pracy", "Analiza przypadku", "Informacje na temat dobrych praktyk w zakresie promocji zdrowia w miejscu pracy".

Źródło: www.osha.europa.eu, stan z dnia 10 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 10 stycznia 2013 r.