OPZZ negatywnie ocenia założenia projektu ustawy o utworzeniu wojewódzkich centrów usług
\

Założenia projektu ustawy o utworzeniu wojewódzkich centrów usług wspólnych przewidują utworzenie wojewódzkich centrów usług wspólnych oraz będące tego konsekwencją włączenie grup pracowników inspektoratów w struktury urzędu wojewódzkiego. Zdaniem autorów, efektem tej zmiany ma być zwiększenie sprawności i poprawienie koordynacji procesów obsługowych, ale również zwolnienie blisko 1500 pracowników.

OPZZ negatywnie ocenia przewidywane w założeniach projektu zwolnienie tak licznej grupy osób. Niedopuszczalna jest propozycja ograniczenia stosowania niektórych przepisów Kodeksu Pracy powodująca utworzenie dużej grupy pracowników drugiej kategorii. Działanie to jest sprzeczne z zasadą równości wobec prawa. Przewidywany w projekcie założeń mechanizm postępowania wobec pracowników jest zdaniem OPZZ nie do przyjęcia.

Brak rzetelnej analizy oraz zbadania funkcjonowania danej instytucji stawia pod znakiem zapytania skutki i cel proponowanych rozwiązań.

Więcej: www.opzz.org.pl/aktualnosci/glowna.html/id/1645

Źródło: www.opzz.org.pl, stan z dnia 11 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 11 stycznia 2013 r.