Jak odpowiedzialne firmy prowadzą dialog społeczny
\

Działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu opierają się w dużej mierze na relacjach z lokalną społecznością i kluczowymi partnerami, a ich efektywność zależy od współpracy z interesariuszami. Właśnie dlatego niezbędny jest z dialog z grupami osób i organizacji ważnych dla przedsiębiorstwa.

Coraz bardziej popularną formą takiego dialogu są panele interesariuszy. Współpraca biznesu z otoczeniem społecznym staje się coraz bardziej interaktywna, ponieważ firmy najpierw starają się zrozumieć potrzeby środowiska, a dopiero następnym krokiem jest dostosowanie swoich działań do tychże wymagań. Ostatnio na popularności zyskuje panel interesariuszy – forma dialogu z partnerami społecznymi, która łączy funkcje panelu eksperckiego i otwartej dyskusji. W spotkaniu mogą uczestniczyć zarówno osoby z firmy, jak i spoza niej, np. organizacje pozarządowe, media i eksperci, którzy potrafią wzbogacić dyskusję o dodatkową wiedzę merytoryczną.

Więcej: www.kp.pl/dla-mediow/aktualnosci/jak-odpowiedzialne-firmy-prowadza-dialog-spoleczny-panel-interesariuszy-w-kompanii-piwowarskiej.html

Źródło: www.kp.pl, stan z dnia 16 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 16 stycznia 2013 r.