To, kiedy pracodawca odda wolne za święto przypadające w sobotę zależy od tego, kiedy upływa okres rozliczeniowy. Przypomnijmy, zgodnie z KP, sobota jest dniem wolnym od pracy dla pracujących od poniedziałku do piątku z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w danym okresie rozliczeniowym. Skoro w listopadzie święto przypadnie w sobotę, wówczas pracodawca musi obniżyć wymiar czasu pracy za ten miesiąc o 8 godzin.

Zobacz także: Dzień wolny za 1 listopada wyznacza pracodawca

Aby to uczynić trzeba dokonać dość skomplikowanego działania. W tym okresie rozliczeniowym jest 4 tygodnie, a w każdym z nich jest 40 godzin roboczych (wynikających z ośmiodniowego dnia pracy pomnożonego przez pięć dni roboczych w tygodniu) więc należy te dwie liczby pomnożyć, co da wynik 160 godzin. Do tak obliczonej wartości zwykle dodaje się iloczyn 8 godzin 
i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. wystających). Jednak takich w listopadzie nie ma. A zatem należy od otrzymanego wyniku odjąć 8 godzin z tytułu święta, które przypada w sobotę. W listopadzie będą dwa takie dni: 1 listopada (Wszystkich Świętych) i 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości). Razem będzie to 16 godzin. A zatem wymiar godzin do przepracowania w listopadzie trzeba pomniejszyć o 16 godzin, co da 144 godziny do przepracowania dla pracownika (160 – 16). Skoro 1 listopada przypada w sobotę, to pracodawca musi pracownikowi dać dzień wolny od pracy.

Zobacz także: W 2014 roku pracownicy odbiorą dwa wolne dni za święta przypadające w soboty

Wszystko zależy od tego jaki system czasu pracy obowiązuje w firmie. Jeśli w podstawowym, po 8 godzin na dobę, to wtedy dzień wolny powinni dostać w tym samym okresie rozliczeniowym. Jeśli pracodawca go nie udzieli, dojdzie do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. A w takiej sytuacji pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Oddanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę sprawdzi się jedynie w podstawowym systemie czasu pracy, w którym pracuje się od poniedziałku do piątku.

Wolne za święto przypadające w sobotę musi oznaczać cały dzień wolny od pracy. Pracodawca nie może się rozliczyć z pracownikiem za święto w sobotę poprzez, np. obniżenie o jedną, czy dwie godziny czasu pracy we wskazanych dniach.

Zobacz także: W 2014 r. zadziała wyrok TK ws. dni wolnych

Pracodawca może udzielić wolnego tak, aby pracownicy mieli długi weekend. Tak się stanie, jeśli zatrudniający zaplanuje dzień wolny za 1 listopada w poniedziałek, 10 listopada. Wówczas weekend będzie trwał od 8 do 11 listopada. Najważniejsze, aby zmieścić się 
z rozliczeniami do końca okresu rozliczeniowego, w którym wypada święto.

Jeśli w firmie jest dłuższy okres rozliczeniowy, zasada jest ta sama. Z tą różnicą, że wolne za święto w sobotę nie musi przypadać w listopadzie.

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych