W tym tygodniu rozpoczął się Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2014, stanowiący kluczowy element kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. W dniach od 20 do 24 października w całej Europie odbędą się setki imprez z tej okazji. Zgodnie z aktualnym tematem – „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” – Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i jej społeczność partnerska chcą namówić Europę do rozmawiania na temat stresu i zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy oraz sposobów, jakimi możemy wspólnie rozwiązać ten problem.

Partnerzy kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” – w tym przedsiębiorstwa, przedstawiciele pracodawców i pracowników oraz eksperci BHP – chcą przekazywać przesłanie kampanii na wiele sposobów: w Belgii i Słowenii odbędą się konferencje prasowe, w Wielkiej Brytanii szkolenia, w Islandii konferencja, a w Estonii pokaz filmu na temat „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy”. Wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia odbywają się nie tylko na szczeblu krajowym, ale i na regionalnym szczeblu europejskim: w Hiszpanii, na przykład, w całym kraju odbędzie się ponad 57 imprez.

Wysiłki na rzecz zarządzania stresem związanym z pracą i zagrożeniami psychospołecznymi nie kończą się na Europejskim Tygodniu: w listopadzie zostanie opublikowany internetowy przewodnik we wszystkich językach UE zawierający porady dla MŚP na temat radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy. W grudniu EU-OSHA ogłosi również listę nowo pozyskanych oficjalnych partnerów kampanii, a w 2015 r. poznamy laureatów 12. edycji Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk.

Źródło: www.osha.europa.eu, stan z dnia 21 października 2014 r.