Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy dojście do stanowiska stałej pracy (75 cm) może być połączone z drogą transportową, która spełnia wymagania minimalne (120 cm)?

Stanowisko pracy byłoby umieszczone obok drogi transportowej.

Odpowiedź

Szerokość dojścia do stanowiska pracy nie jest w przepisach dokładanie sprecyzowana. Dojście do stanowiska stałej pracy (75 cm) może być połączone z drogą transportową, która spełnia wymagania minimalne (120 cm) jeśli to połączenie jest bezpieczne i wygodne dla pracownika. Podana w przepisach wartość szerokości 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,0 m przy ruchu dwukierunkowym dotyczy przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami i przeznaczona jest tylko do obsługi tych urządzeń.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 47 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.):

do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście, przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza w świetle niż 2 m;

w przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń technicznych dopuszcza się zmniejszenie wysokości dojścia do 1,8 m przy jego odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polską Normą;

przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość, co najmniej 0,75 m; jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić, co najmniej 1 m.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 6 października 2014 r.