Tymczasem definicja biznesu odpowiedzialnego społecznie oznacza także, a może nawet w pierwszej kolejności, podejmowanie odpowiednich działań skierowanych do własnych pracowników. Ma to o tyle sens, że trudno sobie wyobrazić duże zaangażowanie w działania na zasadzie wolontariatu pracowników, którzy nie czują się traktowani sprawiedliwie, z szacunkiem i dla których „firma równych szans” to jedynie pusty slogan. Oto jak idea społecznej odpowiedzialności funkcjonuje w firmie Sephora Polska.

Sephora Polska to lider sprzedaży kosmetyków selektywnych na rynku perfumeryjnym. Pierwsza perfumeria została otwarta w 1999 r., obecnie Sephora w Polsce zatrudnia ponad 1 tys. pracowników. Sieć perfumerii obejmuje 92 placówki zlokalizowane w głównych miastach Polski. Obok działań związanych z szeroko rozumianym CSR, takich jak wspieranie akcji charytatywnych, Sephora przystąpiła także do programu „Koalicja na rzecz przyjaznej rekrutacji” oraz sygnowała Kartę Różnorodności. Kadra zarządzająca Sephora Polska przywiązuje dużą wagę do tego, aby każdy pracownik firmy miał realne szanse na rozwój, niezależnie od stanowiska. To ambitny cel, zważywszy, że ponad 90 proc. pracowników Sephora stanowią kobiety pracujące w perfumeriach na stanowiskach konsultantek, specjalistów oraz kierowników.
 
Program rozwoju pracowników perfumerii
 
W Sephora Polska proces rozwoju dotyczy wszystkich pracowników, także zatrudnionych w perfumeriach. Dzięki temu Sephora stale wzmacnia swoją przewagę konkurencyjną, oferując klientom najwyższej jakości obsługę opartą na eksperckiej wiedzy konsultantek, za co firma była wielokrotnie nagradzana, m.in. Godłem Jakości Obsługi.
Należy tutaj zaznaczyć, że wiele firm na rynku deklaruje, iż posiada i regularnie stosuje proces zarządzania talentami organizacyjnymi. Jednak w większości przypadków proces ten dotyczy pracowników działów wspierających, kierowników placówek handlowych i kierowników linii produkcyjnych. W wielu firmach posiadających placówki handlowe ścieżka rozwoju pracownika poniżej stanowiska kierowniczego jest możliwa jedynie w przypadku, gdy pracownik ten wykazuje potencjał menedżerski. Jest to ścieżka awansu pionowego. Dla pozostałych pracowników pozostają szkolenia produktowe i te dotyczące obowiązujących procedur. Kilka firm posiada programy rozwojowe, dzięki którym pracownik może zdobyć specjalizację.
 
W Sephora pracownicy perfumerii mogą podjąć decyzję o specjalizacji. Dzięki temu stają się ekspertami w dziedzinie pielęgnacji, makijażu czy zapachu. Od lat z dużym powodzeniem w Sephora Polska funkcjonują konkursy wyłaniające Mistrza Makijażu oraz Mistrza Pielęgnacji. Od 2013 r. pracownicy firmy mogą też walczyć o miano najlepszego znawcy zapachów. Konkursy te wspierane są przez marki kosmetyczne współpracujące z Sephora – dzięki temu konsultanci oraz specjaliści ds. obsługi klienta mogą uzyskać unikalną wiedzę ekspercką bezpośrednio od międzynarodowych specjalistów.
 
Przy współpracy z markami partnerskimi Sephora Polska prowadzi również wewnętrzny, elitarny uniwersytet – Sephora University. Celem tego wyjątkowego programu jest edukowanie pracowników perfumerii w zakresie sztuki makijażu i najnowszych jego trendów. Po ukończeniu rocznego programu Sephora University, który jest realizowany w formule zjazdów i szkoleń, uczestnicy biorą udział w sesji egzaminacyjnej, uzyskując certyfikat ukończenia kursu. Poza tym absolwenci mają szansę zdobyć nagrodę główną – tytuł Mistrza Makijażu.
 
Dla pozostałych pracowników prowadzimy cykl szkoleń produktowych zakończonych uzyskaniem certyfikatu. Dla osób, które w Sephora Polska pracują od kilku lat, został specjalnie przygotowany program szkoleniowy na poziomie II – zaawansowanym. Daje on pracownikom możliwość dalszego podnoszenia kompetencji i także kończy się uzyskaniem certyfikatu.
 
Rozwój i równość płci w Sephora
 
Warto podkreślić, że wszystkie oferowane przez Sephora programy rozwoju są dostępne dla każdego pracownika. Funkcjonują one na zasadzie pełnej transparentności oraz równości (nie ma bariery płci, wykształcenia ani subiektywnej opinii innych osób). Jest to doceniane przez pracowników firmy, o czym świadczy wysoki wynik zaangażowania pracowników badanego w firmie systematycznie.
 
W tym roku Sephora Polska zrobiła kolejny krok w swoich wysiłkach dotyczących wspierania rozwoju pracowników. 13 maja został zorganizowany tzw. Development Day. To wyjątkowe wydarzenie odbyło się w tym samym dniu we wszystkich krajach, w których obecna jest Sephora. Celem spotkania było podkreślenie równości kobiet i mężczyzn w procesie rozwoju oraz awansów. W czasie spotkania były omawiane czynniki sprzyjające karierze zawodowej kobiet i utrudniające ją, sposób kreowania tzw. marki osobistej (personal brand) oraz narzędzia ułatwiające rozwój. „Development Day” był też okazją do uczczenia przez Sephora podpisania przez dyrektorów Grupy LVMH, do której należy Sephora, tzw. Karty „Women’s Empowerment Principles” ONZ. Dokument ten jest potwierdzeniem zobowiązania firmy do tworzenia środowiska równych szans rozwojowych.
 
Obszary Karty »Women’s Empowerment Principles ONZ
Wiecej na: www.weprinciples.org
 
Dzięki wszystkim podejmowanym inicjatywom rozwojowym Sephora Polska może liczyć na pełne zaangażowanie i lojalność swoich pracowników. To oni są najlepszymi ambasadorami firmy zarówno w stosunku do klientów, jak i w stosunku do znajomych. W tym wypadku hasło „firma równych szans” oraz „biznes odpowiedzialny społecznie” (CSR) to nie slogany, ale rzeczywistość. Takie postępowanie jest spójne z wartościami firmy, które są z kolei inspirowane kobiecymi wartościami. Cenimy wolność, innowacyjność, odwagę oraz energię – chcemy zaskakiwać nimi klientów każdego dnia
 
Magdalena Rusiecka
dyrektor ds. personalnych w Sephora Polska
 
Małgorzata Zachorowska
specjalistka w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim