Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad powiedział PAP, że dyrekcja już otrzymała pozwolenie i rozpocznie wprowadzanie nowej organizacji ruchu.

Krynicki zaznaczył, że na początku kierowcom zostanie udostępniony fragment Trasy AK od ul. Powązkowskiej do Mostu Grota-Roweckiego, od dwóch do trzech pasów na jedni głównej. Na samej przeprawie na początku kierowcy będą mogli jeździć po trzech zewnętrznych pasach ruchu przeznaczonych dla ruchu lokalnego.

Krynicki przewiduje, że wdrożenie nowej organizacji ruchu może potrwać ok. 12 godzin od otrzymania pozwolenia na użytkowanie. To oznacza, że kierowcy prawdopodobnie wyjadą na przebudowaną trasę i skorzystają z sześciu pasów według nowej organizacji w sobotę rano.

Przez kolejne 10 dni mają być zamknięte na samym moście środkowe cztery pasy ruchu dedykowane dla ruchu tranzytowego; będą na nich jeszcze trwały prace wykończeniowe.

Po ich zakończeniu poszerzony most będzie miał po pięć pasów ruchu w obu kierunkach - po trzy dla ruchu lokalnego i po dwa dla tranzytowego. Jednak cała procedura wdrażania nowej organizacji najprawdopodobniej będzie trwać do 3 tygodni, w trakcie których będą jeszcze obowiązywać ograniczenia prędkości maksymalnej.

W ostatnim tygodniu wykonawca przebudowy trasy i mostu firma Metrostav prowadziła prace wykończeniowe na południowej jezdni mostu. Ruchu w obu kierunkach był poprowadzony jezdnią północną.

Umowa na przebudowę trasy wraz z mostem Grota-Roweckiego została podpisana 18 lipca 2013 r. Wartość kontraktu to 796 mln zł, zgodnie z umową termin zakończenia prac to październik br. (PAP)

kos/ gma/