Jak poinformowała spółka Eko-Mazury zakład unieszkodliwiania odpadów w Siedliskach będzie odbierał odpady komunalne od 158 tysięcy mieszkańców dwunastu gmin w czterech powiatach.
Rocznie do nowego zakładu trafi ok. 42 tys. ton śmieci z Ełku (gmina miejska i wiejska), Olecka, Gołdapi, Białej Piskiej, Kalinowa, Starych Juch, Prostek, Kowali Oleckich, Świętajna, Wieliczek i Dubeninek.
Zakład dysponuje nowoczesną technologią mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zebranych selektywnie. W pełni zautomatyzowana linia technologiczna segregacji odpadów pozwala o zmniejszyć o minimum 61 proc. ilość odpadów trafiających na składowisko.
Odzyskane z odpadów komunalnych frakcje zostaną wykorzystane jako surowce wtórne, kompost oraz paliwo alternatywne (RDF). Powstało również zaplecze techniczne do przetwarzania odpadów zebranych w systemie selektywnej zbiórki.
Projekt "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k. Ełku" dofinansowany był ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Beneficjentem programu było Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-Mazury, powołane przez Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna".
Prace budowlane trwały od września 2010 r. Wartość projektu przekraczała 86 mln zł, z czego 42 mln zł to środki unijne. Pożyczki inwestycyjnej w wysokości 15 mln zł udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałe 30 mln zł to środki miejscowych samorządów.(PAP)