Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy projektować i budować w...
Michał Bursztynowicz
03.03.2016
Budownictwo
Dopuszczalna jest sytuacja, w której określony obiekt stanowi jednocześnie urządzenie wodne i...
Sara Oziemska
03.03.2016
Budownictwo
3 marca, w dniu podpisania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami...
Inny
03.03.2016
Środowisko
Budowa nowych i poprawa stanu istniejących dróg, działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego...
Inny
03.03.2016
Budownictwo
W przypadku uchwalenia programu ochrony powietrza dla danej strefy ze względu na przekroczenie...
Marek Gall
03.03.2016
Środowisko
Strażnicy leśni z Nadleśnictwa Łomża (RDLP w Białymstoku) zatrzymali mężczyznę, który zastawiał...
Inny
03.03.2016
Środowisko
W przypadku niewywiązania się Polski z unijnego celu produkcji zielonej energii na 2020 r. będziemy...
Ewa Saj
02.03.2016
Środowisko
Z brzmienia art. 126 ust. 5 ugn wynika nagły charakter potrzeby zapobieżenia szkodzie, nie zaś...
Sara Oziemska
02.03.2016
Budownictwo
Pogłębienie współpracy krajów bałtyckich w zakresie wykorzystania energetyki jądrowej dla...
Inny
02.03.2016
Środowisko
Ustawę o ochronie danych osobowych stosuje się do podmiotów publicznych jak i prywatnych, jeżeli...
Katarzyna Pietruszyńska
02.03.2016
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci...
Inny
02.03.2016
Budownictwo
Podczas spotkania z przedstawicielami władz Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, wiceminister...
Dorian Lesner
02.03.2016
Budownictwo
Rusza druga edycja konkursu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Dofinansowanie można...
Dorian Lesner
02.03.2016
Budownictwo
W interesie firmy prowadzącej zbieranie odpadów leży zapewnienie stosownych dowodów...
Maria Duczmal
02.03.2016
Środowisko
Nie ma obowiązku dołączania charakterystyki energetycznej do zgłoszenia budynku rekreacji...
Maciej Jastrzębski
02.03.2016
Budownictwo
Rosną ceny gruntów rolnych. W ubiegłym roku za hektar państwowych gruntów trzeba było zapłacić...
Inny
02.03.2016
Budownictwo
Nowe wiaty, czytelne oznakowanie, wygodniejsze i bardziej bezpieczne dojścia na perony oraz stojaki...
Inny
02.03.2016
Budownictwo
Ojciec Stanisław Jaromi, franciszkanin i przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu,...
Inny
02.03.2016
Środowisko
W odpowiedzi na artykuł jednej z gazet, MŚ opublikowało wyjaśnienia nt. stref ograniczonej emisji...
Inny
02.03.2016
Środowisko
Ponad 120 nowych modeli samochodów z całego świata zostanie zaprezentowanych podczas 86....
Inny
02.03.2016
Środowisko
Nowa ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach...
Ewa Saj
01.03.2016
Środowisko
Działalność związana ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich RP powinna być...
01.03.2016
Środowisko
Ogrody działkowe stały się miejscem zamieszkania dla osób, które został zmuszone do opuszczenia...
Dorian Lesner
01.03.2016
Budownictwo
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ ) zgodnie z wcześniejszymi...
Dorian Lesner
01.03.2016
Budownictwo
Przygotowany przez Ministerstwo Energii dokument został 26 lutego 2016 r. przekazany do konsultacji...
Inny
01.03.2016
Budownictwo
Wstępne wyniki budownictwa mieszkaniowego ze stycznia 2016 r. po raz pierwszy od miesięcy były...
PAP
01.03.2016
Budownictwo
Przesłanką uzasadniającą ich usunięcie jest stwierdzenie, że drzewa te utrudniają widoczność...
Janusz Jerzy
01.03.2016
Środowisko
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym instrumentem planistycznym, za...
Anna Kawecka
01.03.2016
Budownictwo
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Lasy Państwowe i Ministerstwo...
Inny
01.03.2016
Środowisko
Rozstrzygnięcie sprawy z powództwa cywilnego o określenie sposobu korzystania z nieruchomości...
Anna Dudrewicz
01.03.2016
Budownictwo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski