Zdaniem autora poradnika, Dariusza Koby, dodatkowym kryterium w przypadku usług projektowania może być, np. wymóg dołączenia tzw. inwentaryzacji. Przyczyną błędów projektowych, a w konsekwencji konieczności wykonania dodatkowych robót może być złe rozpoznanie istniejącego stanu faktycznego. Dotyczyć to może warunków gruntowych czy stanu obiektu (w przypadku remontu). - Zidentyfikowanie i zinwentaryzowanie stanu istniejącego na wyższym niż minimalnym poziomie może wymagać poniesienia określonych kosztów (wiercenia, georadar, odkrywki itp.), i zamawiający może premiować większe zaangażowanie w tym aspekcie wykonawców przy pomocy tego kryterium – przekonuje Dariusz Koba.

 


 

W przypadku ofert na usługi nadzoru inwestorskiego takim dodatkowym kryterium może być analiz ryzyka. Okazuje się, że  trudnym zadaniem jest wskazanie kryteriów dodatkowych w zamówieniach na usługi informatyczne. Obejmują one bowiem zarówno świadczenia proste i standardowe, jak i wysoce specjalistyczne, zarówno oparte na wiedzy jednej czy kilku osób, jak i wymagające użycia drogiego sprzętu. Tu znalazły się tylko dwie propozycje, w tym. np.  analiza projektu. Ponadto w poradniku znajdują się propozycje dodatkowych kryteriów dla usług: i utrzymania czystości, transportowych, odbioru odpadów, ubezpieczeniowych, bankowych, dostawy sprzętu komputerowego, mebli.
Poradnik można pobrać tutaj.

Czytaj również w LEX:

Komentarz praktyczny: Pozacenowe kryteria oceny ofert >>