Zanieczyszczenie powietrza najbardziej szkodzi zdrowiu dzieci, ponieważ ich układ oddechowy i...
PAP
03.12.2015
Środowisko
Dąbrowski oddział koncernu ArcelorMittal Poland przygotowuje projekt modernizacji systemu odpylania...
PAP
03.12.2015
Nowe technologie
Jednym z podstawowych zadań własnych gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych tych...
Sara Oziemska
03.12.2015
Budownictwo
Ważne głównie dla ruchu towarowego w woj. śląskim linie kolejowe między Chybiem, Żorami, Rybnikiem...
PAP
02.12.2015
Budownictwo
Zamknięcie obiegu cyklu życia produktów dzięki zwiększeniu recyklingu i ponownego użycia przyniesie...
PAP
02.12.2015
Środowisko
Priorytetem Polski jest polityka klimatyczna, ale w duchu konwencji klimatycznej ONZ, a nie w duchu...
PAP
02.12.2015
Środowisko
Samorząd woj. pomorskiego, spółka PGE EJ 1 oraz gminy brane pod uwagę przy lokalizacji elektrowni...
PAP
02.12.2015
Budownictwo
W toku kontroli przeprowadzanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych płatnik składek, w tym osoba...
Magdalena Kostrzewa
02.12.2015
Świat oczekuje, że paryska konferencja zaowocuje nowym porozumieniem klimatycznym; sukces COP21...
PAP
02.12.2015
Środowisko
W Europie średnio na 10 tys. pracowników przypada 85 robotów, w Polsce - 22 roboty - wynika z badań...
PAP
02.12.2015
Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży nieruchomości, jeśli kupujący uiścił jedynie część...
Sara Oziemska
02.12.2015
Budownictwo
Samo pozwolenie na budowę nie wystarczy, aby uznać, że zakład energetyczny w dobrej wierze...
Sara Oziemska
02.12.2015
Budownictwo
PKN Orlen przystąpił do projektu badawczego austriackiego centrum BIOENERGY 2020+, którego celem...
PAP
02.12.2015
Nowe technologie
W pojęciu bioodpady poza odpadami zielonymi mieszczą się odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw...
Janusz Jerzy
02.12.2015
Środowisko
PGE Polska Grupa Energetyczna uruchomiła farmę wiatrową Lotnisko w woj. pomorskim o mocy 90 MW -...
PAP
02.12.2015
Środowisko
Ruszyły pierwsze konkursy w ramach nowej perspektywy POIiŚ na lata 2014-2020 - poinformował we...
PAP
02.12.2015
Środowisko
Szansą Polski w energii odnawialnej są zasoby geotermalne i biomasa - powiedział we wtorek na...
PAP
02.12.2015
Środowisko
Dziesięć procent najbogatszych mieszkańców naszej planety wydala ponad połowę emisji dwutlenku...
PAP
02.12.2015
Środowisko
Według Greenpeace od stycznia do września 2015 r. w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. na...
PAP
02.12.2015
Środowisko
Skoro najemcę obciąża utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie oraz naprawa tynków ścian i...
Sara Oziemska
02.12.2015
Budownictwo
Ogłoszono nabór na stanowisko prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...
PAP
01.12.2015
Środowisko
Minister środowiska Jan Szyszko odwołał dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego dr Mirosława...
PAP
01.12.2015
Środowisko
Dobrze, że Polska na szczycie klimatycznym ONZ w Paryżu złożyła ofertę wsparcia Zielonego Funduszu...
PAP
01.12.2015
Środowisko
O ponad 371 hektarów powiększy się obszar Karkonoskiego Parku Narodowego. Od 1 stycznia 2016 r. w...
PAP
01.12.2015
Środowisko
Pomimo ograniczenia w ostatnich latach przez władze czeskie emisji gazów cieplarnianych więcej niż...
PAP
01.12.2015
Środowisko
Ponad 150 przywódców państw wygłosiło przemowy podczas inauguracji 21. Konferencji Stron Ramowej...
Inny
01.12.2015
Środowisko
Na trzy lata więzienia skazał olsztyński sąd Grzegorz P., który od przedsiębiorcy spod Olsztyna...
PAP
01.12.2015
Budownictwo
Szkoły w Pekinie były we wtorek zamknięte, wielu rodziców zgłaszało się do szpitali z dziećmi,...
PAP
01.12.2015
Środowisko
Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni zaskarżył do sądu decyzję burmistrza o warunkach zabudowy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.12.2015
Budownictwo
Od 27 listopada minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania...
Maria Pietkiewicz
01.12.2015
Budownictwo