Urząd Ochrony Danych Osobowych przyznał nagrody im. Michała Serzyckiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w latach 2006-2010.  -  Michał Serzycki był pełnym pasji obrońcą praw człowieka, który zainicjował na szeroką skalę działania informacyjno-edukacyjne, by przeniknąć z informacją o prawach i obowiązkach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych do świadomości Polaków i polskich instytucji publicznych i prywatnych. Nagroda zachowa pamięć o jego osiągnięciach – stwierdziła dr Edyta Bielak-Jomaa, prezes UODO.
W 2019 r. nagrodzono: Irenę Lipowicz (na zdjęciu z prawej),  prof. UKSW, rzecznik praw obywatelskich w latach 2010-2015, Paul'a de Hert, prodziekana Wydziału Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Vrije w Brukseli oraz warszawski Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, który wspiera UODO w programie edukacyjnym dla uczniów pt. „Twoje dane, Twoja sprawa”.

 


Dodatkowa infolinia odciążyłaby urząd

- Ta nagroda jest podziękowaniem za wsparcie działań organu ochrony danych osobowych oraz ogromy wkład pracy merytorycznej w tworzenie systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej oraz kształtowanie polskiego porządku prawnego w zakresie poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych – mówiła Edyta Bielak-Jomaa wręczając nagrodę prof. Lipowicz.

Irena Lipowicz zaproponowała zaś zorganizowanie infolinii o ochronie danych dla przedsiębiorców i kościoła obsługiwaną przez wyłoniona w konkursie uczelnie. Jej zdaniem pozwoliłoby to odciążyć urząd. Z danych UODO wynika, że dzięki obecnej infolinii, działającą codziennie od godz. 10 do 13, przeprowadzono ponad 14 tys. konsultacji, co oznacza ponad 90 rozmów dziennie.

 

RODO na bakier z Big Date

Z kolei prof. Paul de Hert zauważył, że ważna jest przyszłość unijnego rozporządzenia w nowym społeczeństwie osądzanym na podstawie algorytmów. - Choć RODO jest dzieckiem Big Date, to milczy o Big Date. Pytanie, czy RODO celowo ignoruje duże zbiory danych. Dlatego należy podkreślać, że przesłanie RODO jest ważne, ono ma stać na straży naszych danych, ma być punktem odniesienia. Wszyscy komisarze unijni powinni je szanować i wdrażać przy uchwalaniu innych rozwiązań prawnych, np. dyrektywy o prawach autorskich, dla banków, itp. Nowe przepisy nie powinny być tworzone w oderwaniu od RODO – podkreślił prof. Paul de Hert. Jego zdaniem jednak to jest możliwe, jeśli wszystkie urzędy odniosą sukces w stosowaniu RODO.

Nagrody zostały wręczone w poniedziałek 28 stycznia podczas konferencji „System ochrony danych osobowych po wprowadzeniu reformy”, będącej głównym punktem obchodów 13. Dnia Ochrony Danych Osobowych. Serwis Prawo.pl był patronem medialnym konferencji.