Aktorka Grażyna Wolszczak pozwała Skarb Państwa za niewystarczającą walkę ze smogiem w listopadzie 2018 roku. Domagała się 5 tys. zł zadośćuczynienia, które przekaże na cel charytatywny. 

Obawa o zdrowie

Na sali sądowej aktorka przekonywała, że chodzi o dobra osobiste i z powodu jakości powietrza niepokoi się o zdrowie własne i swoich najbliższych. W wyroku wydanym 24 stycznia sąd zasądził od Skarbu Państwa, ministra środowiska i ministra energii 5 tys. zł, które mają przekazać na fundację onkologiczną Unicorn z Krakowa. 

W uzasadnieniu podał, że każdy ma prawo do korzystania z walorów nieskażonego środowiska. Zdaniem sądu Skarb Państwa podejmował szereg działań w celu poprawy jakości powietrza, ale większość z nich była opóźniona bądź nieskuteczna. 

 

Za smog odpowiada wiele podmiotów

Jak mówi Miłosz Jakubowski, radca prawny, ekspert fundacji Frank Bold, specjalista w zakresie prawa ochrony środowiska, w obecnym stanie prawym problemem jest to, że nie do końca wiadomo, kto jest odpowiedzialny za ochronę powietrza. Wymienia Sejm, rząd, władze wojewódzkie i gminy.

Jeden z pierwszych procesów w tej sprawie czeka już na apelację. W 2015 roku mieszkaniec Rybnika złożył swój pozew o naruszenie dóbr osobistych z powodu zanieczyszczenia powietrza przeciwko Skarbowi Państwa. Do sprawy przyłączył się niedawno rzecznik praw obywatelskich. Czytaj więcej Pozwy obywateli za smog coraz bardziej realne

Według prawnika smog bardzo źle wpływa na zdrowie i są twarde dowody, że powoduje przedwczesne zgony, jednak związek przyczynowo-skutkowy jest trudny do wykazania. Dlatego też w pozwie mieszkańca Rybnika, którego reprezentował mec. Jakubowski, dowodzono, że smog jest źródłem naruszenia dóbr osobistych powoda – takich jak swoboda korzystania z mieszkania, poszanowanie życia rodzinnego i prywatnego oraz swoboda poruszania się.

Aktorka pozwała też władze Warszawy, ale wycofała pozew przeciwko miastu. Grażyna Wolszczak jest ambasadorką kampanii "Pozywam za Smog". Jej inicjatorką jest aktorka Katarzyna Ankudowicz.
(kkż, PAP)

Porównaj też w LEX:

Ochrona pracowników przed smogiem

Rola samorządu gminnego przy przygotowaniu tzw. uchwały antysmogowej

Uchwały antysmogowe- procedura uchwalania i treść