Eliminacja węgla złej jakości

Zdaniem resortu energii dzięki nowym przepisom, m.in. zmiany ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, z rynku wyeliminowany zostanie węgiel najgorszej jakości, m.in. muły i flotokoncentraty. Rozwiązania to działania dla poprawy jakości powietrza i ograniczenia smogu i napływu węgla niesortowanego do Polski.

Wprowadzone zostaną standardy jakości dla paliw stałych, którymi ogrzewają się mieszkańcy. Wejście w życie całego pakietu rozwiązań prawnych dotyczących jakości węgla przygotowanych przez Ministerstwo Energii będzie możliwe po wydaniu rozporządzeń w sprawie: wymagań jakościowych, metod badania, sposobu pobierania próbek i wzoru świadectwa jakości paliw stałych. Są one obecnie konsultowane.

Według ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego przepisy rozporządzenia o monitorowaniu i kontrowaniu jakości paliw wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz uwzględniają możliwości nabycia paliw przez najmniej zamożne gospodarstwa domowe. - Poprawa jakości powietrza jest procesem, na który składa się wiele elementów m.in. wyeliminowanie spalania śmieci, jakość kotłów, jakość paliw czy wyeliminowanie zanieczyszczeń komunikacyjnych tj. pochodzących z silników spalinowych. Skumulowanie tych działań doprowadzi do istotnej poprawy jakości. powietrza – dodaje minister.

Odmienne zdania z Małopolski

Marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa uważa, że projekt rozporządzenia ws. jakości paliw stałych określa parametry, które nie przyczynią się do obniżenia niskiej emisji, a wręcz przeciwnie – usankcjonują złą jakość paliw stałych.

Zdaniem marszałka warunkiem skutecznej walki z niską emisją jest wymiana niesprawnych urządzeń oraz całkowite wycofanie z sektora komunalno-bytowego paliw niskiej jakości, czego nie gwarantują zaproponowane przepisy. A propozycje ministerstwa nie wprowadzają norm jakości paliw, które mogłyby być stosowane w gospodarstwach domowych.

Również prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ocenia projektowane rozporządzenie jako „pozorne zmiany legislacyjne”, które wprowadzą do sprzedaży zasiarczony i wilgotny węgiel, miał, muły czy flotokoncentraty. Spalanie takiego opału prowadzić będzie do wysokiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Zakaz stosowania paliw stałych

W pismach skierowanych do ministra energii i premiera Majchrowski zaznacza, że od 1 września 2019 roku na terenie Krakowa będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw stałych. Nie ma jednak takich regulacji na terenie innych gmin w regionie, gdzie będzie nadal możliwe stosowanie węgla i drewna.

Prezydent zaznaczył, że Kraków daje szansę mieszkańcom na wymianę palenisk węglowych, dopłaca do rachunków za ogrzewanie, wdraża program termomodernizacji. Zauważa też, że do konsultacji nie zaproszono samorządów. Podkreślił też znaczenie jak najbardziej restrykcyjnych rozwiązań w rozporządzeniu ministerstwa energii.

Ustawę przyjął Sejm i Senat, następnie podpisał ją Prezydent RP. Trwa proces konsultacji rozporządzeń, dokumenty są dostępne na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Czytaj też Premier: 130 mld zł na czyste powietrze, pilotaż w 33 miastach