Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował projekt nowelizacji Prawa bankowego. We wtorek 29 listopada przesłała go do Ministra Finansów. Zmiana ma umożliwić poinformowanie opinii publicznej o decyzjach sankcyjnych podejmowanych przez Komisję wobec banków przed jej uprawomocnieniem, jeżeli przemawiać za tym będzie interes uczestników rynku finansowego. Rozwiązanie to może być szczególnie istotne dla osób poszkodowanych przez daną instytucję finansową poprzez umożliwienie skorzystania z ustaleń KNF w procesie dochodzenia roszczeń na drodze postępowania cywilnego. Urząd jednak nie przedstawił projektu opinii publicznej.

Czytaj również: Karty zakupowe pod lupą KNF >>