Konsultacje projektów decyzji określających warunki zapewnienia dostępu w blokach do kabli telekomunikacyjnych Netii, UPC, Multimediów, Vectry Investments, INEI oraz TOYI potrwają 30 dni. Zawarte w rozstrzygnięciach warunki stanowią uniwersalny zbiór zasad i reguł ubiegania się o dostęp do kabli  na podstawie art. 139 Prawa telelekomunikacyjnego.  Zgodnie z nim przedsiębiorca jest obowiązany umożliwić innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, a także jednostkom podległym MON, ABW, CBA, samorządom dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej i nieruchomości w określonych sytuacjach. Najpierw jednak prezes UKE Prezes UKE  wezwał firmy do przedstawienia informacji w sprawie warunków zapewnienia dostęp, i dopiero na tej podstawie przygotował konsultowane decyzje. Warunki mają ułatwić  z jednej strony funkcjonowanie  firmom starającym się o dostęp do infrastruktury budynkowej siedmiu największych operatorów, jak i pracownikom UKE rozstrzygającym takie sprawy.

 


Jego zdaniem odpowiadają one potrzebom przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a jednocześnie nie zakłócają funkcjonowania operatorów infrastruktury. Pod konsultacje poddano również narzędzie, które będzie służyć przedsiębiorcom telekomunikacyjnym do wyznaczania opłat za dostęp.
Prezes UKE prosi o rzeczowe i konstruktywne uwagi poparte argumentami merytorycznymi – tam, gdzie to możliwe – popartymi dowodami o charakterze policzalnym, które pomogą opracować uniwersalne i optymalne dla wszystkich uczestników rynku warunki dostępu do infrastruktury. Urząd nie wyklucza przeprowadzenia drugiej tury konsultacji.