W rankingu Warsaw Enterprise Institute i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oceniono 61 ustaw. Średnia ocena dla całej polskiej legislacji w ubiegłym roku wyniosła 3,3. Jak podają organizatorzy rankingu, w ich ocenie 1 oznacza bardzo szkodliwa, 2 - szkodliwa, 3 - neutralna, 4- dobra, 5 - bardzo dobra.

Czytaj: W 2018 r. więcej ustaw, ale złej jakości i pisanych w pośpiechu>>

Według autorów analizy, w większości obszarów m.in. w gospodarce czy wymiarze sprawiedliwości zanotowano niewielką poprawę legislacyjną. Wysoki spadek zanotowano jednak w przypadku ustaw podatkowych, gdzie dominują akty prawne ocenione jako szkodliwe lub bardzo szkodliwe np. wprowadzenie III progu podatkowego w postaci „daniny solidarnościowej” czy podwyżka opłaty emisyjnej.

Czytaj: Jakość prawa podatkowego wymaga dyskusji>>
 

Najlepsze projekty z resortu przedsiębiorczości

Liderem rankingu za rok 2018 ogłoszona została minister Jadwiga Emilewicz ze średnią 4,2. W jej resorcie powstała m.in. ustawa o sukcesji przedsiębiorstw ułatwiająca prowadzenie firm po śmierci przedsiębiorcy. To ona także koordynowała ukończenie prac legislacyjnych nad kluczową ustawą tzw. „Konstytucją biznesu” czyli ustawą o prawie przedsiębiorców.

Sprawdź: Sukcesja prawna po śmierci przedsiębiorcy>>

Nieźle w rolnictwie i infrastrukturze

Na wyróżnienie oceniających zasłużył także minister rolnictwa Jan Ardanowski. - Wysoko ocenić należy wprowadzone przez niego ułatwienia w sprzedaży bezpośredniej dla rolników czy system zachęt dla tworzenia spółdzielni rolniczych. Ministerstwo Rolnictwa w ubiegłym roku pochwalić się może średnią równą Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii - czytamy w podsumowaniu rankingu. Uznana bowiem za bardzo dobrą, ustawa o umowach dla pomocników przy zbiorach, powstała jeszcze za kadencji jego poprzednika Krzysztofa Jurgiela. 

Podobną ocenę do ministra Ardanowskiego otrzymał także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jednak zdaniem autorów opracowania, w jego przypadku jednak przepisy ustawowe muszą jeszcze przełożyć się na skuteczne działanie rządu, bowiem dotyczą one przyszłych inwestycji: Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz funduszu na drogi samorządowe.

Źle w energii i środowisku

Na przeciwnym biegunie rankingu znaleźli się minister energii Krzysztof Tchórzewski i minister środowiska Henryk Kowalczyk. Ten pierwszy odpowiada chociażby za ustawę zwiększającą opłatę emisyjną czy uchwaloną pod koniec roku ustawę o zamrożeniu cen prądu. Minister Środowiska za to legitymizuje ustawę uderzającą w swobody obywatelskie myśliwych oraz wprowadza interwencjonistyczny program budowy domów z drewna. 

 

Prezydent oceniony średnio

Na 3,5 oceniono w opracowaniu działalność legislacyjną prezydenta. Dobre ustawy, jak ta ułatwiająca odzyskanie pieniędzy po błędnym przelewie, łączył on z gorszymi, takimi jak np. ustawa o darmowej pomocy prawnej. W ubiegłym roku uchwalono również jeden projekt powstały w wyniku inicjatywy ustawodawczej. Był to projekt ograniczający handel w niedziele i dostał on w naszym rankingu najniższą możliwą ocenę.

Całe zestawie: www.plusyujemne.pl >>