Raport KPMG w Polsce pt. „Outsourcing usług księgowych, prawnych i podatkowych w przedsiębiorstwach w Polsce” potwierdza, że wśród największych zalet współpracy z jednym zespołem księgowo-podatkowo-prawnym przedsiębiorcy wymieniają poczucie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej (83 proc.) oraz oszczędność czasu i kosztów (77 proc.).

Outsourcing coraz bardziej popularny
Z badania wynika, że blisko 65 proc. ankietowanych firm korzysta z outsourcingu usług księgowych, podatkowych i prawnych. Zdaniem przedsiębiorców, takie rozwiązanie pozwala istotnie zredukować ryzyka wynikające z częstych w Polsce zmian przepisów prawa, ich interpretacji oraz praktyki stosowania. Poczucie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej to najczęściej deklarowany powód (83 proc.) outsourcingu usług księgowych, prawnych i podatkowych w ramach jednego, zewnętrznego zespołu. Na drugim miejscu wskazywana jest oszczędność czasu i kosztów (77 proc.). Co ciekawe, popularność współpracy z zewnętrznymi dostawcami w obszarze księgowości, podatków i prawa jest zdecydowanie bardziej reprezentowane wśród najmniejszych firm w Polsce – zatrudniających do dziewięciu osób (40 proc.). Zdecydowana większość (71 proc.) firm zatrudniających powyżej 50 pracowników zleca na zewnątrz tylko usługi prawne.

Częste zmiany przepisów największą bolączką księgowych >>

- Ostatnie zmiany przepisów ordynacji podatkowej, ustawy o VAT i ustaw o podatkach dochodowych powodują, że w co czwartej ankietowanej firmie rośnie skłonność do współpracy z wyspecjalizowanymi firmami. Inną kwestią, która stanowi wyzwanie dla firm jest przekazanie kierowania przedsiębiorstwem młodemu pokoleniu. Ponad 1/3 przebadanych osób z kierownictwa firm myśli o sukcesji, większość planuje ją w perspektywie minimum pięciu lat. Jednocześnie, co czwarte ankietowane przedsiębiorstwo sygnalizuje brak wiedzy dotyczącej procesu przeprowadzenia sukcesji – mówi Paweł Barański, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce, biuro w Katowicach.

LEX Biblioteka Podatkowa >>

Zalety i wady outsourcingu

Większość polskich firm, które wzięły udział w badaniu dostrzega zalety zlecania usług księgowych, podatkowych i prawnych jednej zewnętrznej firmie. Najcenniejszą korzyścią, wymienioną przez 69 proc. ankietowanych firm, jest możliwość otrzymania szybkiej i konkretnej informacji o zmianach w przepisach. 67 proc. przedsiębiorstw do głównych zalet takiego rozwiązania zalicza poczucie bezpieczeństwa wynikające z kompleksowości świadczonej usługi, 64 proc. oszczędność czasu i pieniędzy (56%). Jednocześnie 17 proc. ankietowanych firm nie widzi natomiast zalet powierzenia usług księgowych, podatkowych i prawnych jednej firmie. Ograniczenie się do wiedzy i doświadczenia zewnętrznej firmy (55 proc.)  oraz potencjalna redukcja etatów wewnętrznego zespołu (32 proc.) to najczęściej deklarowane wady zlecania tych usług jednej firmie
- Firmy oczekują od zewnętrznych księgowych, doradców podatkowych i prawników przede wszystkim monitorowania aktualnych zmian w prawie i przygotowania przedsiębiorstwa na zmiany, a także zabezpieczenia przed ryzykiem prawnym, finansowym i podatkowym związanym z prowadzoną działalnością – tłumaczy Paweł Barański.

Prawo do odliczenia VAT w świetle, Beata Rogowska-RajdaPrawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE >>