Przegląd Podatkowy wydawany przez Wolters Kluwer Polska jest patronem medialnym wydarzenia.

Konferencja będzie okazją do przeanalizowania stosowania zasady pewności prawa w regulacjach podatkowych. Spotkanie będzie podzielone na panele tematyczne dotyczące stanowienia i stosowania prawa podatkowego, regulacji podatków pośrednich i bezpośrednich, ordynacji podatkowej i podatków międzynarodowych.

Panele będą moderowane przez prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego, prof. dr hab. Jadwigę Glumińską-Pawlic, dr hab. Krzysztofa Lasiński – Sulecki, prof. UMK, dr hab. Agnieszkę Olesińską, prof. UMK, prof. dr hab. Hannę Litwińczuk i dr hab. Kingę Michałowską.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i naukowcy zajmujący się tematyką prawa podatkowego.

Intencją organizatorów konferencji jest zachęcenie uczestników nie tylko do identyfikacji regulacji prawa podatkowego, które stanowią podstawę do zbyt szerokiej płaszczyzny interpretacji. Celem jest także sformułowanie propozycji ewentualnych zmian przepisów.
 
Po konferencji ukaże się monografia „Zasada pewności w prawie podatkowym” pod redakcją naukową dr hab. Anety Kaźmierczyk, prof. UEK i dr Agnieszki Franczak wydana przez Wolters Kluwer Polska.

Przegląd Podatkowy Przegląd Podatkowy >>