Postępowanie przeciw firmie Dannte z Nowego Tomyśla UOKiK wszczął w październiku 2018 roku, w związku ze skargami nabywców takich urządzeń.
Z analizy UOKiK wynika, że firma sprzedaje urządzenie filtrujące wodę przyjmują zamówienia jedynie telefonicznie lub mailowo, a wcześniej sprzedawała produkt na prezentacjach. Przy zakupie rewitalizatora konsument otrzymuje do podpisu umowę o świadczenie usług rozbudowy instalacji wodnej. Firma montuje urządzenie w bardzo krótkim czasie. W umowie znajdują się postanowienia, że po wykonaniu usługi, za zgodą klienta nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od niej.

Tymczasem UOKIK stwierdza, że zgodnie z ustawą o prawach konsumenta od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość można odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia. Zgodnie z tą ustawą nie można odstąpić od umowy o świadczenie usług, jeśli usługa została w całości wykonana, a konsument zgodził się na to, wiedząc że utraci prawo do odstąpienia. Jednak z przepisów wynika, że gdy przedsiębiorca sprzedaje towar i jednocześnie wykonuje usługę, stosuje się przepisy dotyczące sprzedaży rzeczy. 

 


Zdaniem UOKiK oznacza to, że zgodnie z ustawą konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umów zawieranych z firmą Dannte w terminie 14 dni od zakupu. Zdaniem UOKiK przedsiębiorca może wprowadzać klientów w błąd, gdyż mogą oni sądzić, że po zamontowaniu urządzenia taka możliwość im nie przysługuje. - Zakwestionowane działanie firmy może naruszać zbiorowe interesy konsumentów - stwierdza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Postępowanie UOKiK może zakończyć się nałożeniem na przedsiębiorcę kary finansowej w wysokości do 10 proc. obrotu, a także nakazaniem zaprzestania stosowania praktyki i usunięcia jej skutków.

Czytaj: Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż internetową musi pamiętać o obowiązkach wobec konsumentów>>