Ponad 100 mln zł potrzeba jeszcze na unieszkodliwienie toksycznych pozostałości po dawnych...
PAP
16.03.2016
Środowisko
Pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych w sytuacji, gdy pracodawca...
Magdalena Rycak
16.03.2016
Odpady (w tym komunalne osady ściekowe) należy w pierwszej kolejności poddawać przetwarzaniu w...
Janusz Jerzy
16.03.2016
Środowisko
Rada Ministrów podjęła we wtorek uchwałę ws. niepodnoszenia uzgodnionego przez UE 40 proc. pułapu...
PAP
16.03.2016
Środowisko
Wnioski z datą wypłaty przypadającą w 2017 i 2018 r. r. będą przyjmowane do dnia, w którym suma...
PAP
16.03.2016
Budownictwo
BGK wstrzymał przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w programie Mieszkanie dla młodych na 2016 r....
PAP
16.03.2016
Budownictwo
W związku ze wstrzymaniem przez BGK naboru wniosków do programu MdM należy spodziewać się szybkiego...
PAP
16.03.2016
Budownictwo
W ocenie RPO należy jak najszybciej opracować nową, precyzyjną definicję budowli dla potrzeb...
Dorian Lesner
16.03.2016
Budownictwo
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu chce wybudować na terenie tamtejszego skansenu oraz w jego...
PAP
16.03.2016
Środowisko
Spółka Enea Operator z przyrodnikami z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp....
PAP
16.03.2016
Środowisko
Do końca 2016 r. operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłowego gazu chcą opracować studium...
PAP
16.03.2016
Środowisko
Mimo wstrzymania naboru wniosków przez BGK w programie MdM na 2016 r. nadal będą przyjmowane...
PAP
16.03.2016
Budownictwo
Do końca 2016 r. operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłowego gazu chcą opracować studium...
PAP
16.03.2016
Budownictwo
Eksperci PZFD chwalą rządowe projekty budownictwa mieszkaniowego dot. rozwoju budownictwa na...
PAP
16.03.2016
Budownictwo
Pokryte roślinnością ściany domów, trawiaste torowiska, ogrody na dachach czy miejskie stawy...
PAP
15.03.2016
Środowisko
Pierwsza edycja konkursu dla mikro-, małych i średnich firm zainteresowanych rozszerzeniem swojej...
Inny
15.03.2016
Chaos i brak kompletnej dokumentacji to niektóre z nieprawidłowości, jakie wskazała NIK po...
PAP
15.03.2016
Budownictwo
Propozycje resortu energii wykluczają mniej zamożnych Polaków z możliwości stania się prosumentami....
PAP
15.03.2016
Środowisko
Straż leśna Nadleśnictwa Czarna Białostocka znalazła mięso naszpikowane ponad 80 wędkarskimi...
Dorian Lesner
15.03.2016
Środowisko
Przedsiębiorcy wykorzystujący w prowadzonej działalności pojazdy samochodowe niespełniające wymagań...
Łukasz Postrzech
15.03.2016
Już 18 kwietnia 2016 roku planujemy szkolenie dotyczące nowej ustawy o zużytym sprzęcie...
15.03.2016
Środowisko
Czy organ uprawniony do wydania decyzji o warunkach zabudowy zobligowany jest do stosowania...
Magdalena Niewińska-Struszyńska
15.03.2016
Budownictwo
Problem jest poważny, bo w puszczy zanikają siedliska i gatunki priorytetowe dla Wspólnoty...
Inny
15.03.2016
Środowisko
Praktyka kontrolna ZUS, orzecznictwo sądowe to tylko niektóre z zagdanień programu zbliżającego się...
Abc/Kadry
15.03.2016
Konferencja HR TECH Summit 2016 to konferencja, która łączy dwa światy HR-u oraz IT.
Abc/Kadry
15.03.2016
Składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających biodegradacji, należy...
Anna Nieć
15.03.2016
Środowisko
Gazociąg zlokalizowany jest na obszarze województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Umożliwi...
Inny
15.03.2016
Budownictwo
19 unijnych państw, w tym Polska, nie chce mieć na swoim terytorium upraw genetycznie...
PAP
15.03.2016
Środowisko
Konieczna jest modernizacja wału przeciwpowodziowego na lewym brzegu Wisły wzdłuż Doliny...
PAP
15.03.2016
Środowisko
Firmy budowlane, szczególnie z sektora mieszkaniowego, wróżą sobie pomyślną koniunkturę w 2016 r....
PAP
15.03.2016
Budownictwo