Prawo.pl
PKP PLK głosiły przetarg na remont linii kolejowej nr 96 Tarnów Muszyna, zwanej kryniczanką. Prace...
PAP
19.01.2017
Budownictwo
Gdyby stosować obowiązujące przepisy prawa, to nie ma prawnych możliwości dochodzenia odszkodowania...
Alicja Brzezińska
18.01.2017
Środowisko
Teren zielony powinien cechować się zorganizowaniem, tj. tworzyć pewien kompleks, czy też zespół...
Anna Kamińska
18.01.2017
Budownictwo
We wtorek został opublikowany ranking 50 najbardziej innowacyjnych światowych gospodarek -...
Magdalena Stankiewicz
18.01.2017
Forma zapłaty w przypadku transakcji pomiędzy przedsiębiorcami została w istotny sposób zmieniona -...
Radosław Kowalski
18.01.2017
Małe i średnie firmy
Rzecznik Praw Obywatelskich informuje, że projekt ustawy Prawo wodne wywołał duże obawy wśród...
Dorian Lesner
18.01.2017
Środowisko
Już niedługo Bank Gospodarstwa Krajowego przestanie przyjmować wnioski o dopłaty do kredytów...
Dorian Lesner
18.01.2017
Budownictwo
Sytuacja, w której deweloper samowolnie przekształca dom jednorodzinny w budynek wielorodzinny, to...
Inny
18.01.2017
Budownictwo
Za niecałe pół roku rozpocznie się Wystawa Światowa EXPO 2017, której tegorocznym gospodarzem jest...
Magdalena Stankiewicz
17.01.2017
Zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów...
Artur Kowalski
17.01.2017
Najem towarów będących własnością podatnika spełnia przesłanki samodzielnie wykonywanej...
Piotr Florys
17.01.2017
W 2016 roku ceny mieszkań były stabilne, czy w 2017 r. deweloperzy będą je podnosić? Od czego...
Inny
17.01.2017
Budownictwo
Nowe przepisy o komornikach sądowych pogorszą sytuację wierzycieli, ograniczając jeszcze bardziej...
Monika Sewastianowicz
17.01.2017
Za niestosowanie się do warunków określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiada...
Ewa Florkiewicz
17.01.2017
Budownictwo
Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Na terenie fermy drobiu powstają opakowania...
Marek Wojciech Gall
17.01.2017
Środowisko
Od lipca wejdą ujednolicone zasady selektywnej zbiórki odpadów. Będą one zbierane z podziałem na 4...
PAP
17.01.2017
Środowisko
Wraz z początkiem stycznia i odblokowaniem nowej puli pieniędzy w ramach rządowego programu...
Inny
17.01.2017
Budownictwo
W ostatnich miesiącach ubiegłego roku sprzedaż detaliczna w Polsce dynamicznie rosła głównie za...
Magdalena Stankiewicz
16.01.2017
Limit w kwocie 15.000 zł określony w ustawie o swobodzie gospodarczej dotyczy jednorazowej wartości...
Krzysztof Klimek
16.01.2017
Bank Gospodarstwa Krajowego 20 lutego 2017 r. rozpocznie nabór wniosków do kolejnej edycji programu...
Magdalena Stankiewicz
16.01.2017
Do prowadzenia księgi rachunkowej i sporządzania sprawozdań finansowych zobligowane są wszystkie...
Tadeusz Waślicki
16.01.2017
Od dziś, za pomocą konsultanta można zarejestrować własną firmę przez telefon. Właściciel firmy...
Magdalena Stankiewicz
16.01.2017
Nowe zasady handlu elektronicznego pozwolą konsumentom i przedsiębiorstwom w pełni odczuć korzyści...
Magdalena Stankiewicz
16.01.2017
Małe i średnie firmy
Sąd Najwyższy w uchwale z 9 grudnia 2016 roku jednoznacznie przesądził, że dopuszczalne jest...
Inny
16.01.2017
Budownictwo
Jeżeli powód nie wykaże, że pozwana wspólnota mieszkaniowa była niewypłacalna, pozew o zwrot...
Inny
16.01.2017
Budownictwo
W Ministerstwie Środowiska rozważana jest możliwość obniżenia progów, przy których są ogłaszane...
Dorian Lesner
16.01.2017
Środowisko
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 10 mld zł na programy ochrony...
Dorian Lesner
16.01.2017
Środowisko
35 budynków np. szkół, urzędów i kościołów w Pomorskiem zostanie zmodernizowanych, by zmniejszyć...
PAP
16.01.2017
Środowisko
- Poprawa jakości powietrza w Polsce wymaga działań systemowych. W Ministerstwie Środowiska działa...
Dorian Lesner
16.01.2017
Środowisko
Prowadzone przez Państwową Straż Łowiecką i Państwową Straż Rybacką kontrole w województwie...
PAP
16.01.2017
Środowisko