Minister Jerzy Kwieciński powołał zespół doradczy, który ma zająć się przygotowaniem założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo będzie on przedstawiał stanowiska do uwag zgłaszanych w toku prowadzonych prac legislacyjnych.

Zespół będzie kontynuował dotychczasowe działania, które mają zapewnić zrównoważony rozwoju kraju. Cel ten ma być osiągnięty przy zachowaniu ładu przestrzennego i uwzględnieniu interesu publicznego. Doradcy mają korzystać z dorobku swoich poprzedników, którzy w ostatnim czasie pracowali nad projektami aktów prawnych. W szczególności chodzi o projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Efektem prac mają być zmiany legislacyjne, które uproszczą, skrócą i zmniejszą represyjność procesu inwestycyjno-budowlanego. Zespół ma się też skupić na poprawie systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzone mają zostać nowe mechanizmy prorozwojowe, które będą przyjazne dla inwestorów. Jak deklaruje resort, ma się to odbywać przy jednoczesnej ochronie konstytucyjnych praw innych uczestników tych procesów.

W skład zespołu weszli urbaniści, architekci, deweloperzy, prawnicy i przedstawiciele ministerstwa. Jego pracami będzie kierować Anita Grabowska-Wlaź z Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów