Takie dane przynosi opublikowany właśnie raport Polskiej Rady Biznesu i Polityki Insight. Jak podkreślają jego autorzy, grupa ta obejmuje przedsiębiorców prowadzących swoje firmy i zatrudniających co najmniej jednego pracownika.

Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę u takich przedsiębiorców wyniosła 3,9 mln w 2016 r., czyli 30 proc. całego zatrudnienia w gospodarce i aż 57 proc. zatrudnienia we wszystkich przedsiębiorstwach. Polscy przedsiębiorcy zatrudniali więcej niż wszystkie inne grupy firm razem wzięte, w tym ponad dwukrotnie więcej niż korporacje międzynarodowe.

Czytaj: Większość przedsiębiorców majątkiem odpowiada za swój biznes>>

Autorzy opracowania stwierdzają też, że przedsiębiorcy byli nie tylko największym polskim pracodawcą, ale również jednym z najhojniejszych. Wypłacone w 2016 r. wynagrodzenia brutto wyniosły miesięcznie 4 131 zł na osobę, czyli o 274 zł więcej niż wynosiła średnia dla całej gospodarki. Oznacza to, że polscy przedsiębiorcy chętniej niż pozostałe grupy firm dzielili się ze swoimi pracownikami wypracowaną w firmie wartością dodaną.

Z raportu wynika, że ze wszystkich grup podmiotów to właśnie polscy przedsiębiorcy wnieśli największy wkład do dochodów państwa. W 2016 r. wpłacili do budżetu różnego rodzaju podatki dochodowe i pośrednie na łączną kwotę  106 mld zł, co stanowiło 25-krotność wpływów państwa z tytułu  podatku bankowego czy 50-krotność dochodów z dywidend  od spółek z udziałem skarbu państwa. Przekazują oni też do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne od wszystkich zatrudnionych przez siebie osób w wysokości 80 mld zł rocznie.

– To wciąż bardzo różnorodna grupa osób, od osiedlowych sklepikarzy przez właścicieli salonów fryzjerskich aż po prezesów dużych firm o zasięgu międzynarodowym, ale łączy ich to samo wyzwanie jakim jest prowadzenie własnej firmy. Zmagają się z tymi samymi problemami biurokratycznymi, muszą płacić te same podatki za zatrudnionych pracowników, podejmować tak samo trudne decyzje kadrowe i zwykle ręczą całością swojego majątku za niepowodzenia biznesowe. Tych cech i takiej odpowiedzialności nie ma żadna inna grupa podmiotów działających w Polsce – podkreśla główny ekonomista Polityki Insight Adam Czerniak.

Polska przedsiębiorczość to w przeważającej mierze mikro i małe firmy. Średnie zatrudnienie wynosi 4,5 osoby na firmę. To oznacza, że sektor mikro zatrudniający do 9 osób obejmuje 88 proc. wszystkich przedsiębiorstw. Duże firmy zatrudniające powyżej 250 osób nadal stanowią ułamek wszystkich polskich przedsiębiorstw (0,3 proc.).

Według raportu polska przedsiębiorczość to w przeważającej mierze mikro i małe firmy. Średnie zatrudnienie wynosi 4,5 osoby na firmę. To oznacza, że sektor mikro zatrudniający do 9 osób obejmuje 88 proc. wszystkich przedsiębiorstw. Duże firmy zatrudniające powyżej 250 osób nadal stanowią ułamek wszystkich polskich przedsiębiorstw (0,3 proc.). Ale jak podkreślają autorzy orpacowania, są w tej grupie także firmy zatrudniające po klika tysięcy pracowników.

LEX Informator Prawno-Gospodarczy>>

Polska przedsiębiorczość to małe, często rodzinne firmy, z których większość (26 proc.) związana jest z handlem. Drugi filar to budownictwo 16,9 proc. wszystkich polskich firm. Dalej znalazło się przetwórstwo przemysłowe 14 proc., ale już wysokospecjalistyczny sektor ICT obejmuje zaledwie 1,8 proc. firm polskich przedsiębiorców.

Choć blisko 90 proc. polskich firm to skala mikro zakorzeniona w prostych branżach, nie wymagających nowoczesnych technologii, to odznaczają się one spora odpornością na kryzysy i zawirowania gospodarcze. Jednocześnie z raportu wynika, że ta skala i sprofilowanie w połączniu z dobrą rentownością są piętą achillesową naszych przedsiębiorców. Wciąż mają niewielką skłonność do prowadzenia działalności badawczo rozwojowej. Drugim obszarem, w którym rodzima przedsiębiorczość niedomaga jest handel zagraniczny. Tutaj za 66 proc. eksportu odpowiadają podmioty zagraniczne i tego obrazu nie zmieniają, zdaniem autorów opracowania, pojedyncze pozytywne przykłady.