Jak wynika z raportu Polskiej Rady Biznesu i Polityki Insight "Przedsiębiroca odczarowany", podana z nim liczba 662 tysiecy dotyczy przedsiębiorców prawadzących własne firmy i zatrudniających w nich co najmniej jednego pracownika. Największe takie firmy prowadzone w formie jednosobowej działalności zatrudniają nawet po kilka tysięcy osób.

Jak podkreślają autorzy opracowania, na funkcjonowanie w formie spółki handlowej decydują się głównie duże przedsiębiorstwa, których prowadzenie jest obarczone większym ryzykiem, zwłaszcza związanym z popełnieniem błędów przez któregoś z podwładnych, za które musiałby odpowiadać majątkiem sam przedsiębiorca.
Jednak zdecydowana większość polskich przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna – ponad 86 proc. firm ma taką formę prawną. Nie oznacza to jednak, że są oni samozatrudnieni, a jedynie, że odpowiadają za ewentualne roszczenia wobec prowadzonej firmy swoim majątkiem.

- Można powiedzieć, że polscy przedsiębiorcy w większości utożsamiają się ze swoją firmą – zarówno psychicznie, jak i majątkowo. Od powodzenia biznesowego zależy bowiem również ich dochód, majątek i bezpieczeństwo finansowe - komentuje prezes Polskiej Rady Biznesu Jacek Szwajcowski. A Adam Czerniak z Polityki Insight dodaje, że fakt, iż tylko co 12 z nich decyduje się na ograniczenie swojej odpowiedzialności pokazuje, jak wysokie jest zaufanie przedsiębiorców do pracowników i do własnych zdolności biznesowych.

Wiecej o raporcie: Polscy przedsiębiorcy wkładają najwięcej do PKB>>


Stawka większa niż biznes. Strategie rozwoju firm rodzinnych>>