Informację przekazała Alina Cieślak z poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przebudowana zostanie DK nr 72 łącząca Konin z Turkiem na odcinku Tuliszków - Słodków o długości prawie 12 km. Trasa zostanie poszerzona, inwestycja przewiduje budowę skrzyżowań z lewoskrętami, ciągów pieszo-rowerowych oraz oświetlenia i chodników w obrębie skrzyżowań.

Rozbudowę czeka też ośmiokilometrowy odcinek DK nr 12 między Lesznem a Gostyniem na odcinku Kąkolewo – Garzyn. Trasa zostanie poszerzona, przebudowane zostaną skrzyżowania, przewidziano też budowę ciągu pieszo-rowerowego.

Według GDDKiA inwestycje mają poprawić komfort przejazdu tranzytowego oraz lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Alina Cieślak poinformowała, że podpisanie przez ministra infrastruktury programu inwestycyjnego daje możliwość przygotowania dokumentacji projektowej; niebawem GDDKiA ogłosi postępowania przetargowe.

Realizacja inwestycji na odcinku Kąkolewo – Garzyn planowana jest na lata 2019-2020. Przebudowa drogi krajowej nr 72 planowana jest na lata 2019 – 2021. Oba przedsięwzięcia uzależnione są od uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i potwierdzenia finansowania. (PAP)