Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński w piątek wręczył nominacje dla członków zespołu. Zespół składa się z 16 ekspertów. Weszli do niego przedstawiciele środowisk uczestniczących w procesie tworzenia przestrzeni publicznej, w tym urbaniści, architekci i deweloperzy. Jego członkami będą również przedstawiciele Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji oraz Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Zespołowi będzie przewodniczył wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

- To co pozwolicie nam państwo wypracować, nowe zasady funkcjonowania sektora budownictwa w Polsce, będzie nie tylko ważnym przedsięwzięciem intelektualnym, ale przede wszystkim poprawi proces inwestycyjny w naszym kraju - powiedział Kwieciński do członków powołanego zespołu.

  Proces inwestycji budowlanych>>