Pomimo dużego zainteresowania konsekwencją braku numeru PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, uzupełniło go niewiele ponad stu aktywnych przedsiębiorców. Tymczasem na 2 mln wpisów w CEIDG w ponad 230 tysiącach wciąż go brakuje. Zgodnie z przepisami obowiązek  uzupełnienia upłynął w sobotę 19 maja 2018 r. Dotyczy on tych, którzy rejestrowali działalność przed 1 stycznia 2012 r. i nie aktualizowali wpisów. Ci, którzy zakładali firmy po tej dacie, obowiązkowo musieli podać PESEL, ich problem nie dotyczy.

Przedsiębiorcy, którzy go nie uzupełnią, a można to zrobić tylko odwiedzając urząd gminy, zostatną do końca tygodnia usunięci z CEIDG - ustalił portal lex.p.  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii twierdzi, że proces wykreślania będzie trwał kilka dni. W pierwszej kolejności usuwane będą wpisy niezawierające danych identyfikacyjnych, np. bez podanego imienia lub nazwiska.  - Cały proces wykreślania planujemy zakończyć do końca tygodnia - informuje biuro prasowe resortu.

Czytaj więcej: Tysiące firm przez brak PESEL mogą zostać usunięte z bazy CEIDG >>

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie uzupełnią wpisu i zostaną wykreślone, czekają spore kłopoty. Po pierwsze jeeśli nadal będą prowadzić swoją firmę, popełnią wykroczenie, zagrożone karą ograniczenia wolności lub grzywny w wysokości do 5000 zł. Podpisane zaś w tym czasie umowy, będą nieważne.

Aby ustalić, czy w bazie jest PESEL należy wejść na stronę ceidg.gov.pl i wybrać zakładkę "Znajdź przedsiębiorcę" . Po wpisaniu numeru NIP i kodu weryfikacyjnego, system powinnien wyszukać wpis. Następnie trzeba wejść w jego historię sprawdzić, czy były składane jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 r. Jeśli tak -  PESEL jest uzupełniony i nie trzeba nic robić. Jeżeli nie - trzeba ustalić, czy pod statusem działalności jest informacja "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jeśli tak, trzeba się wybrać do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane.

Prowadzący działalność mogą też założyć konto w systemie CEIDG z użyciem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. I jeżeli numer PESEL jest podany, to system automatycznie połączy konto z wpisem. Jeżeli po zalogowaniu się w dostępnych opcjach dla przedsiębiorcy jest tylko możliwość założenia „nowej” działalności, to oznacza, że konto nie zostało powiązane z wpisem. I wówczas trzeba udać się do urzędu gminy, by uzupełnić dane.