Jak poinformował Andrzej Mikołajewski, dyrektor naczelny Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, inwestycja została zaprojektowana z uwzględnieniem rosnących potrzeb transportowych Krakowa. "Projekt jest tak przystosowany, aby można było realizować 520 kursów na dobę” - zapowiedział.

Według niego wykonawca inwestycji, którym jest konsorcjum utworzone przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor i Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych Tor-Krak, rozpoczął działania związane z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRiD).

Zadanie jest realizowane w systemie "zaprojektuj i zbuduj". Według planów rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w czwartym kwartale tego roku.

Budowa linii szybkiego tramwaju z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej jest jedną z najważniejszych inwestycji miejskich.

Pięciokilometrowa trasa poprowadzi przez osiedla Krowodrza Górka, Prądnik Biały i ul. Pachońskiego do Górki Narodowej. Inwestycja obejmuje m.in. budowę i rozbudowę torowiska tramwajowego wraz z budową przystanków tramwajowych, peronów i zatok autobusowych oraz budowę sieci trakcyjnej.

W zakres prac wchodzi także przebudowa pętli tramwajowo-autobusowej Krowodrza Górka, budowa pętli tramwajowo-autobusowej Górka Narodowa, a także budowa trzech parkingów w systemie Park&Ride: w rejonie pętli tramwajowej Krowodrza Górka, przy skrzyżowaniu z ul. Pachońskiego oraz przy pętli końcowej Górka Narodowa.

W ramach zadania przebudowane zostaną ulice Pachońskiego, Siewna, Bociana oraz powstanie nowy odcinek drogi na osiedlu Górka Narodowa - od projektowanego skrzyżowania z ul. Banacha do al. 29 Listopada.

Inwestycja o całkowitej wartości około 380 mln zł jest finansowana z budżetu miasta oraz środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z którego otrzyma ponad 151 mln zł dofinansowania.(PAP)