Nowe przepisy mają umożliwić wystawianie i wysyłanie przez wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz nałożyć obowiązek ich przyjmowania przez zamawiających. Określone mają zostać także zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego (platformy elektronicznego fakturowania), służącego do wymiany dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Projekt ustawy jest implementacją Dyrektywy 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych. Planuje się, że nowe przepisy wejdą w życie przed końcem czerwca br.

Czytaj więcej >>