Pytanie użytkownika LEX Ochrona Środowiska:
Drzewo rośnie na granicy działek, z których jednej właścicielem jest osoba fizyczna, a drugiej wspólnota mieszkaniowa. Kto powinien złożyć wniosek/zgłoszenie (czy wspólnota wniosek za zgodą osób fizycznych, czy osoba fizyczna zgłoszenie za zgodą wspólnoty mieszkaniowej)?

Odpowiedź
Wniosek o usunięcie drzewa może złożyć każdy ze współwłaścicieli, dołączając do niego zgodę drugiego współwłaściciela na wycinkę, albo wniosek mogą złożyć obaj współwłaściciele. Obaj współwłaściciele będą stronami postępowania, niezależnie od tego, czy obaj złożą wniosek, czy wniosek złoży tylko jeden z nich.

Osoba fizyczna nie może samodzielnie usunąć drzewa, które rośnie na granicy jej działki i innego właściciela - wspólnoty. Podobnie wspólnota nie może usunąć drzewa samodzielnie, nawet na podstawie zgłoszenia. Drzewa i krzewy rosnące w granicy działek stanowią współwłasność właścicieli tychże działek.

Wprawdzie z art. 83 ust. 2 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. wynika, że wspólnota mieszkaniowa chcąc usunąć drzewo nie musi dołączać zgody właściciela, jednakże nie dotyczy to właściciela nieruchomości, na części którego rośnie drzewo. W konsekwencji, zainteresowany wycinką właściciel musi złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na jego usunięcie, dołączając do wniosku zgodę gminy.

Niezależnie od tego, czy wniosek będzie składała wspólnota, czy osoba fizyczna wspólnota będzie musiała przeprowadzić procedurę, o której mowa w art. 83 ust. 4 u.o.p.

Ćwiek Piotr