Możliwość stosowania takich kas weszła w życie 1 maja 2019 r. Zgodnie z obowiązującą ustawą wszystkie kasy będą musiały być wymienione na kasy fiskalne on-line w terminie do końca 2022 r.

 


Kasy rolkowe przechodzą do lamusa

Przepisy przewidują, że od 1 września nie można już kupować kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii, czyli tzw. kas rolkowych. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line będą miały branże paliwowa, warsztaty samochodowe i wulkanizacyjne.

 Czytaj: Kasy online z ulgą droższe niż offline bez odliczenia>>

Pół roku później, od 1 lipca 2020 r., kasy on-line będą instalować branże gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania i sprzedaży węgla. Od 1 stycznia 2021 r. nowe kasy obejmą branżę budowlaną, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, opiekę medyczną świadczona przez lekarzy i dentystów, kluby fitness i usługi prawnicze.

 

Okres przejściowy kończy się 31 grudnia 2022 roku. Od stycznia 2023 roku wszyscy pozostali przedsiębiorcy będą zobowiązani wymienić kasy.

Kasy „tradycyjne” z elektronicznym zapisem kopii paragonu będzie można kupić do końca 2022 r. Ulga na zakup kasy wynosi 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.