Zgodnie z projektem, minimalny koszt takiego monitoringu szacuje się na ok.37 tys. zł. Z obowiązku tego wyłączono małe rzeźnie.

Nowy sposób ewidencja leczenia zwierząt

Projekt wprowadza też nową formę prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt gospodarskich. Jednostkowe zaświadczenie ma zastąpić chronologicznie wypełniana książka będąca dokumentem ścisłego zarachowania. Jak czytamy w projekcie, blankiety książeczek dokumentujących historie leczenia zwierząt będą wydawane hodowcy przez powiatowego lekarza weterynarii od 19 października 2020 r. Zakłada się, że okres ok. 10 tygodni pozostający do końca 2020 r. powinien być wystarczający do dystrybucji 950 tys. dokumentów.

 


Nowe przepisy zakładają także wykorzystywanie w większym stopniu do nadzoru nad ubojem zwierząt etatowych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Inspektorzy Inspekcji mają także sprawować nadzór nad obrotem lekami weterynaryjnymi w gospodarstwach, w których są utrzymywane zwierzęta oraz nadzorować unieważnienie paszportów i kolczyków zwierząt poddanych ubojowi. 

7 dni na poinformowanie ARiMR o uboju

Zgodnie z propozycjami zakład przetwórczy lub spalarnia jest obowiązany do unieważnienia paszportu bydła oraz zwrotu tego paszportu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie później niż w terminie 7 dni od dnia uboju albo padnięcia zwierzęcia. W przypadku uboju na terenie gospodarstwa cielęcia do 6. miesiąca życia, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, ostatni posiadacz zwierzęcia będzie musiał zwrócić Agencji w terminie 7 dni od dnia uboju paszport zwierzęcia wraz z kolczykami lub duplikatami kolczyków zawierającymi numer jego identyfikacyjny, zniszczonymi w sposób uniemożliwiający jego powtórne wykorzystanie. 

Czytaj: Ubój rytualny tylko w zatwierdzonych rzeźniach nie ogranicza wolności religii>>

Inspekcji Weterynaryjnej będzie mogła nakładać za nieprawidłowości grzywny do 5 tys. zł. W przypadku wykrycia większych nadużyć organy te będą mogły wnosić o ukaranie do sądu.