Prawo.pl
Deweloperzy mocno skrytykowali Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. O jego utworzenie zabiega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ma chronić kupujących przed bankructwem firm. Marek Niechciał zapewnia, że wpłaty na niego nie przekroczą 1 proc. Ustawa jednak tego nie gwarantuje.
Jolanta Ojczyk
16.01.2019
Budownictwo
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia na etapie zawierania umowy ubezpieczenia skutkować powinno odmową jej zawarcia z powodu niemożliwości oceny ryzyka. Natomiast na etapie obowiązywania umowy ubezpieczenia odwołanie zgody nie ma wpływu na kontynuowanie umowy. Dlatego PIU domaga się zmian w projekcie – tłumaczy Hanna Karwat-Ratajczak z Polskiej Izby Ubezpieczeń.
Jolanta Ojczyk
16.01.2019
Nowe technologie RODO Ubezpieczenia
Wiele samorządów wciąż nie uchwaliło bonifikat za opłatę przekształceniową. Urzędy rozpoczęły już pracę związaną z informowaniem mieszkańców o nowym prawie i przygotowywaniem zaświadczeń. Według ekspertów jest jednak wiele wątpliwości.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.01.2019
Budownictwo Prawo gospodarcze
Brytyjska Izba Gmin zagłosowała we wtorek wieczorem przeciw umowie o warunkach wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, którą proponowała premier Theresa May. Premier musi teraz przedstawić plan następnych kroków. Opozycja złożyła wniosek o wotum nieufności dla rządu Theresy May. Głosowanie nad nim odbędzie się w środę. Czy czeka nas twardy brexit?
Agnieszka Matłacz
15.01.2019
Prawo gospodarcze
Zdaniem analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego brak porozumienia i twardy brexit uderzy w eksporterów żywności, głównie mięsa i produktów mleczarskich. Przełoży się też na wzrost stawek celnych, utrudnienia dla firm transportowych, a także ograniczenia w dostępie do brytyjskiego rynku pracy.
Jolanta Ojczyk
15.01.2019
Prawo gospodarcze
Do 1 lutego 2019 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych czeka na propozycje dotyczące standardowych umów przetwarzania danych. Do tego dnia można też zgłaszać do Europejska Rada Ochrony Danych uwagi o dodatkowych wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących. Chodzi o wymogi na podstawie, których zostaną wyznaczone właściwe podmioty wydające administratorom certyfikaty zgodności z zasadami ochrony danych.
Jolanta Ojczyk
15.01.2019
RODO

Firmy muszą zacząć myśleć poważnie o compliance

Spółki Compliance Kontrola zarządcza
Jeśli Sejm uchwali ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, wzrośnie znaczenie compliance officera w Polsce. W praktyce wprowadzi ona bowiem obowiązek zaangażowania specjalisty od zarządzania zgodnością podejmowanych działań m.in.: z przepisami prawa, rekomendacjami, dobrymi praktykami rynkowymi. O tym, komu i na jakich zasadach powierzyć taką funkcję wyjaśniają Agata Kowalczyk-Borek i Marcin Klimczak z PwC.
Kowalczyk-Borek Agata Marcin Klimczak
15.01.2019
Spółki Compliance Kontrola zarządcza
Makler papierów wartościowych ujawnił w rozmowie telefonicznej informacje o planowanej inwestycji jednego z klientów. To poważne naruszenie tajemnicy zawodowej. Należało więc czasowo zawiesić go w prawie do wykonywania zawodu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Aleksandra Partyk
15.01.2019
Prawo gospodarcze Finanse

Zmiany w procedurze mogą zrewolucjonizować proces cywilny

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Proponowana przez rząd nowelizacja przewiduje szereg rewolucyjnych rozwiązań, które będą miały fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego - pisze Łukasz Warszawski, radca prawny w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. I jako przykłady podaje   m.in.: posiedzenia organizacyjne i przywrócenie odrębnego postępowania gospodarczego
Łukasz Warszawski
15.01.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Selektywną zbiórkę odpadów muszą finansować producenci opakowań. Szybkie wprowadzenie 2-groszowej opłaty od każdego opakowania postuluje Forum Gospodarki Odpadami. Bez niej, mieszkańcy odczują jeszcze wyższy wzrost opłat za śmieci. Ministerstwo Środowiska pracuje nad zmianami, ale efektów nie upublicznia.
Jolanta Ojczyk
14.01.2019
Środowisko
Ustawa w sprawie cen energii wymaga pilnych zmian, bo jest niejasna i nie pozwala na równoważenie interesów różnych stron - twierdzi prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando. Jego zdaniem jest to regulacja antyrynkowa.
Krzysztof Sobczak
14.01.2019
Prawo gospodarcze

Więcej upadłości konsumenckich w 2018 roku

Prawo cywilne Domowe finanse Prawo gospodarcze
Ponad 6,5 tysiąca osób ogłosiło w Polsce upadłość w 2018 roku - podały Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. To o 20 procent więcej niż w 2017 roku. Najwięcej upadłości dotyczy kredytów.
Krzysztof Sobczak
14.01.2019
Prawo cywilne Domowe finanse Prawo gospodarcze
Polska Izba Ubezpieczeń protestuje przeciwko zmianom, jakie ma wprowadzić ustawa wdrażająca RODO. Twierdzi, że zabije ona rynek ubezpieczeń zdrowotnych i na życie. Chodzi o konieczność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych o naszym stanie zdrowia. Tymczasem strona rządowa i eksperci uważają, że taka zgoda była potrzebna i przed RODO.
Jolanta Ojczyk
14.01.2019
Nowe technologie RODO
Terminowa obsługa kredytu nie jest przeszkodą do powództwa o ustalenie nieważności niektórych postanowień umowy, w szczególności dotyczących waluty kredytu. Tak uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Tylko w ten sposób kredytobiorca może bowiem usunąć stan niepewności, co do wysokości rat i sposobu rozliczenia kredytu.
Marek Sondej
14.01.2019
Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Urząd ds. Cudzoziemców przygotowały projekt ustawy regulującej status imigracyjny brytyjskich obywateli mieszkających w Polsce po planowanym wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
13.01.2019
Administracja publiczna Prawo pracy
Spółka nie musi uiszczać pełnej opłaty za użytkowanie wieczyste, w sytuacji, gdy miasto przez lata utrudniało postawienie na gruncie budynku - taki jest sens wyroku Sądu Najwyższego. - Takie zachowanie naruszyło zasady współżycia społecznego - dodał SN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.01.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Polska ustawa obniżająca ceny energii elektrycznej nie będzie wymagała notyfikacji w Komisji Europejskiej w kwestii pomocy publicznej - wynika z nieoficjalnych informacji. KE chce jednak ocenić tę ustawę pod kątem zgodności z unijnym prawem energetycznym.
Krzysztof Sobczak
12.01.2019
Prawo gospodarcze
Rzecznik generalny Maciej Szpunar zaproponował Trybunałowi Sprawiedliwości UE stwierdzenie, że operator wyszukiwarki internetowej powinien systematycznie uwzględniać żądania usunięcia linków prowadzących do stron internetowych zawierających wrażliwe dane. Musi jednak czuwać nad zapewnieniem prawa do wolności wypowiedzi i do informacji.
Jolanta Ojczyk
12.01.2019
Nowe technologie RODO
Klient odmroził dłonie, bo postanowił zatankować gaz, nie używając rękawic ochronnych. Za szkodę, na zasadzie ryzyka, odpowiada stacja paliw. Zadośćuczynienie będzie jednak mniejsze od żądanego, bo mężczyzna przyczynił się do szkody – orzekł Sąd Apelacyjny w Łodzi. Powód żądał 100 tysięcy złotych, dostanie 8,2 tys. złotych.
Robert Horbaczewski
11.01.2019
Prawo cywilne
Przed otworzeniem escape roomu oraz co najmniej raz na dwa lata będzie trzeba przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne. Takie zmiany zakłada szybka zmiana rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej, którą właśnie podpisał szef MSWiA. To reakcja na pożar sprzed tygodnia w takim obiekcie w Koszalinie.
Jolanta Ojczyk
11.01.2019
BHP Budownictwo
Wobec braku przepisów dotyczących relacji między maksymalnym czynszem normowanym a czynszem normowanym faktycznie stosowanym przez operatora mieszkaniowego, należy zakładać, że kwestię ustalenia czynszu normowanego w wysokości niższej pozostawiono do uznania tego operatora - pisze Ewa Bończak-Kucharczyk.
Ewa Bończak-Kucharczyk
11.01.2019
Budownictwo
Urząd Komunikacji Elektronicznej zrezygnował z włączenia do rynków lokalnego oraz hurtowego centralnego dostępu do sieci szerokopasmowej operatorów sieci kablowej. Tak wynika z projektów decyzji skierowanych właśnie do konsultacji.
Jolanta Ojczyk
11.01.2019
Nowe technologie
W 2018 roku zawarto nawet trzy razy więcej ugód ze Skarbem Państwa, niż w poprzednich latach. Dotyczyły one m.in. kontraktów o roboty budowlane. Ugody chętnie wybierają też samorządy, dla których długotrwały proces oznacza często zrujnowanie budżetu. To efekt dodania jednego przepisu do ustawy o finansach publicznych. Resort przedsiębiorczości szykuje już kolejne ułatwienia - dla sporów dotyczących umów o zamówienie publiczne.
Jolanta Ojczyk
11.01.2019
Prawo cywilne Finanse publiczne
Realizując prawo do zapomnienia, operator wyszukiwarki internetowej nie musi usuwać spornych linków ze światowej sieci. Tak uznał Maciej Szpunar, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Google. Nie wyklucza jednak, że w innych okolicznościach, całkowite usunięcie byłoby uzasadnione. Każda prośba musi być więc rozpatrywana indywidualnie.
Jolanta Ojczyk
11.01.2019
Nowe technologie RODO

Rząd chce surowiej karać podatników

Ordynacja Prawo gospodarcze
Przepisy karne skarbowe będą bardziej restrykcyjne. Projekt nowelizacji przewiduje podwyższenie kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Celem zmian jest podniesienie poziomu efektywności poboru podatków. Treść propozycji została w czwartek ogłoszona przez Rządowe Centrum Legislacji.
Krzysztof Koślicki
11.01.2019
Ordynacja Prawo gospodarcze
Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął w czwartek konsultacje projektów decyzji określających warunki zapewnienia dostępu w budynkach wielorodzinnych do kabli telekomunikacyjnych Netii, UPC, Multimediów, Vectry Investments, INEI oraz TOYI.
Jolanta Ojczyk
10.01.2019
Prawo gospodarcze

UOKiK: Niedozwolone klauzule w nowym rejestrze

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomiony został nowy rejestr klauzul niedozwolonych. Ma on być pomocny w łatwiejszym wyszukaniu konkretnych postanowień. Jak poinformował Urząd, rejestr jest dostępny pod adresem www.rejestr.uokik.gov.pl.
Krzysztof Sobczak
10.01.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze

WSA: Nie każda mapa potwierdzi zajęcie pasa drogowego

Drogi Administracja publiczna Budownictwo
Mapa sytuacyjna nie jest wystarczającym dowodem do wykazania, że tablica reklamowa znajdowała się w pasie drogowym - orzekł WSA we Wrocławiu. Szczególnie, gdy nie wskazano na niej żadnego organu, z którego zasobów mapa miałaby pochodzić, nie dołączono opisu mapy ani dokumentów określających status prawny nieruchomości, której dotyczy spór.
Dorian Lesner
10.01.2019
Drogi Administracja publiczna Budownictwo

Obniżka cen energii dla firm - niepewne cztery miesiące

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Za sprawą tzw. ustawy prądowej mają powrócić ceny energii z 30 czerwca ubiegłego roku, ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r. Co mają jednak zrobić firmy, które teraz dostaną wyższe rachunki? Zapłacić, rozpocząć spór sądowy, negocjować nowe ceny czy czekać na ruch firm energetycznych? Te na renegocjacje umów mają czas do końca kwietnia.
Jolanta Ojczyk
10.01.2019
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Odstąpienie przez sąd polubowny od zasad kodeksu cywilnego w sprawie wymagalności odsetek nie może być uznane za naruszenie klauzuli porządku publicznego - orzekł Sąd Najwyższy. I nie zakwestionował orzeczenia sądu polubownego. A zatem spółka pozwana zapłaci odsetki od zaległości po dwóch latach.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.01.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski