Z przekazanego mediom raportu wynika też, że chęć wspólnego inwestowania pieniędzy na przyszłość z pracodawcą i państwem zadeklarowało 18 proc. respondentów, zaś 17 proc. planuje wycofać się z uczestnictwa w programie.

Jako główne zalety przez uczestników badania przywoływane były: możliwość odłożenia dodatkowych środków do wykorzystania na emeryturze (63 proc. odpowiedzi), otrzymanie wkładu finansowego od pracodawcy (61 proc.) oraz od państwa (60 proc.). Z kolei najczęściej wskazywanymi wadami były: obniżenie wynagrodzenia (75 proc.), brak zaufania (69 proc.) oraz obawa o opłacalność tej formy oszczędzania na przyszłość (69 proc.).

Czytaj: Prawie wszystkie duże firmy zawarły już umowy na PPK>>

- Polacy są zmęczeni ciągłymi zmianami w systemie emerytalnym. Ostatnia reforma i planowane zmiany dotyczące m.in. transferu kapitału z OFE do ZUS lub TFI sprawiły, że spora część z nas boi się zbiorowego oszczędzania, a to w połączeniu z niskim poziomem wiedzy ekonomicznej wśród Polaków nie służy wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych" - ocenia wiceprezes Izby Małgorzaty Rusewicz.

 


Zgodnie z raportem, mimo że o Pracowniczych Planach Kapitałowych mówi się już niemal od roku, wielu Polaków nadal ma mgliste pojęcie na ich temat - jedynie 40 proc. pytanych deklaruje, że wie czym są PPK, kojarząc je przede wszystkim z gromadzeniem dodatkowych środków na emeryturę. Tylko co dziesiąty respondent potrafi jednak wskazać, na czym dokładnie polega to rozwiązanie.

Sprawdź w LEX:

Zdaniem wiceprezes Izby Małgorzaty Rusewicz, kluczowe dla sukcesu PPK są działania edukacyjne nie tylko podkreślające zalety rozwiązania, lecz także przybliżające Polakom mechanizmy funkcjonowania rynku kapitałowego, prowadzone szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, które zatrudniają ponad 70 proc. potencjalnych uczestników PPK.

Sprawdź w LEX:

Czy pracownik, który w 2019 r. skończył 55 lat powinien zostać zgłoszony do PPK? >

Z jaką datą należy wprowadzić do programu kadrowo-płacowego rezygnację pracownika z wpłat do PPK? >

W jaki sposób należy dokonywać zaokrągleń wysokości wpłat przekazywanych na rachunek uczestnika PPK? >