Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego operat może zawierać podpis rzeczoznawcy majątkowego, który go sporządził oraz naniesione w formie nadruku lub pieczątki imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. To oznacza zniesienie obowiązku stosowania pieczęci.  - Pozostawiamy rzeczoznawcom majątkowym wybór. W zależności od tego, co będzie dla nich wygodniejsze, będą mogli użyć pieczątki albo w inny sposób zamieścić dane ich identyfikujące - tłumaczy Jerzy Kwieciński, minister inwestycji. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek podpisać sporządzony przez siebie operat szacunkowy zamieszczając datę i jego pieczęć. W przepisach nie został jednak określony wzór pieczęci, w tym jej elementy obligatoryjne. W efekcie  umieszczanie na niej numeru uprawnień zawodowych wynika z ugruntowanej praktyki, ale nie ma umocowania w obowiązujących przepisach. Gdy nowelizacja wejdzie w życie, na każdym operacie będzie trzeba zamieścić  imię, nazwisko i numer uprawnień. Resort podkreśla, że ułatwi to weryfikację, czy dokument został sporządzony przez osobę do tego uprawnioną. Nowelizacja ma obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.