Szczyt klimatyczny w Warszawie zakończył się skromnym porozumieniem - komentują agencje w...
Wróbel Anna
24.11.2013
Środowisko
24 listopada weszła w życie ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne...
Wanda Pszczółkowska
24.11.2013
Budownictwo
Delegatom 194 państw na COP19 udało się w sobotę wieczorem osiągnąć porozumienie we wszystkich...
PAP
24.11.2013
Środowisko
Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie z dniem 24 listopada br., podziemne składowanie...
Adam Bochentyn
24.11.2013
Środowisko
Obawiałam się, że nie uda się osiągnąć porozumienia na szczycie klimatycznym w Warszawie; przed...
Boroń Michał
23.11.2013
Środowisko
Międzynarodowa społeczność znów marnuje kolejny rok; stracona szansa, na wyznaczenie drogi do...
Strzępka Krzysztof
23.11.2013
Środowisko
Wyniki szczytu klimatycznego w Warszawie przekroczyły oczekiwania oceniła, podsumowując COP19,...
Krzyczkowski Wojciech
23.11.2013
Środowisko
W supermarkecie w Rydze zawaliła się kolejna część dachu; liczba ofiar śmiertelnych katastrofy, do...
Fita-Czuchnowska Marta
23.11.2013
Budownictwo
Wszyscy aktywiści Greenpeace zatrzymani przez policję po czwartkowej akcji rozwieszenia...
PAP
23.11.2013
Środowisko
Negocjacje podczas szczytu klimatycznego w Warszawie nie przyniosły jak dotąd przełomu w kluczowych...
Osiński Łukasz
23.11.2013
Środowisko
Kraje rozwinięte nie zgodzą się na automatyczny mechanizm wsparcia krajów dotkniętych klęskami...
PAP
23.11.2013
Środowisko
Na COP 19 nadal nie ma porozumienia co do kwestii finansowania polityki klimatycznej oraz składania...
Krzyczkowski Wojciech
23.11.2013
Środowisko
W sobotę wchodzi w życie ustawa, która ma pomóc młodym ludziom w zakupie pierwszego mieszkania lub...
PAP
23.11.2013
Budownictwo
Do 51 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zawalenia się dachu supermarketu w stolicy Łotwy, Rydze....
Szmidt Piotr
23.11.2013
Budownictwo
Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska podpisał wczoraj porozumienie o...
Karol Kozłowski
23.11.2013
Środowisko
Czy usunięcie morwy wymaga wydania zezwolenia na wycinkę drzewa?
Janusz Jerzy
23.11.2013
Środowisko
Odszkodowania za wady domu, np. za przeciekający dach, można domagać się nawet po szesnastu latach...
PAP
22.11.2013
Budownictwo
Do 49 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zawalenia się dachu supermarketu w Rydze w czwartek...
Cygonek Karolina
22.11.2013
Budownictwo
Nie można żądać od kopalni odszkodowań za szkody górnicze wyrządzone przed 2012 rokiem orzekł w...
PAP
22.11.2013
Środowisko
W wydanym w piątek orzeczeniu Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza z siedzibą w Hamburgu nakazał...
PAP
22.11.2013
Środowisko
Prezydent Bronisław Komorowski oraz premier Donald Tusk złożyli w piątek kondolencje Łotyszom, w...
Nicałek Wiktoria
22.11.2013
Budownictwo
W jaki sposób zlikwidować działalność gospodarczą?
Paweł Ziółkowski
22.11.2013
Czy w każdym przypadku przebudowy rowu przydrożnego wymagane jest uzyskanie pozwolenia...
Lucyna Osuch - Chacińska
22.11.2013
Środowisko
Ile stopni można wykonać w jednym biegu schodów zewnętrznych?
Jakub Mazurkiewicz
22.11.2013
Budownictwo
Wciąż rośnie bilans ofiar po zawaleniu się dachu supermarketu w Rydze - według ostatnich doniesień...
Konkol Aleksandra
22.11.2013
Budownictwo
Przedstawiony w piątek rano projekt porozumienia na zakończenie szczytu klimatycznego, który odbywa...
Strzępka Krzysztof
22.11.2013
Środowisko
26 tys. firm skorzystało z gwarancji w ramach programu de minimis, a wartość kredytów zaciągniętych...
PAP
22.11.2013
Gmina Michałowo (Podlaskie) zwolni w 2014 r. wszystkich swoich mieszkańców z płacenia podatków od...
PAP
22.11.2013
Budownictwo
Wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski wydał pierwsze pozwolenia na budowę linii...
PAP
22.11.2013
Budownictwo
Nowoczesne rozwiązania i sprzęty w ochronie przyrody. Jak łączycie te elementy w codziennym życiu -...
Karol Kozłowski
22.11.2013
Środowisko